Jeles szepességi személyiségek

2020.11.03.

Címke: Bruckner , Wéber

"És itt vetődik fel, hogy a 20.szd. most már végérvényesen elmúlván, nem lenne-e ildomos újra felvetni ezen nemes vállalkozás újraindítását és összeszedni a 19. és a 20.század neves és érdemes szepesi személyiségeit, akik sokat tettek az ügyért?"
Czenthe Miklós 

S hozzávesszük a régieket, nehogy feledésbe merüljenek!

Kattintás a névre!


 A neves késmárki líceum igazgató, Bruckner Károly 1941.jún.7-i 3oldalas, gépelt levele került elő a levéltárból. Ő volt az egyik legnevesebb cipszer a maga korában, hiszen már az I.világháború előtt vezette a legendás késmárki tanintézetet. 1918 végén, a cseh megszállók bevonulása előtt résztvett a „Szepesi Köztársaság” kikiáltásában – gondolom ezért nem volt népszerű a megszállók előtt. Elkötelezett cipszer és magyar hazafi volt. A neves miskolci jogakadémiai dékán és szepesi történetíró Bruckner Győző testvére.

Levelében ír az 1941-es késmárki érettségi találkozórólm, amelyet Budapesten tartottak, és amelyen ő, mint aki Késmárkon él, nem tudott már részt venni. Ez 40éves találkozó volt, tehát az 1901-ben (!) érettségizettek jöttek össze.

Kinek írta a levelét nem világos egészen, valamelyik fasori gimnáziumi tanár lesz az, de nem Loisch János. 

Ugyanis a levél második részében egy érdekes és fontos kezdeményezésről tesz említést: vezető cipszer tudósokkal-tanárokkal-irodalmárokkal, akik Magyarországon éltek, Gréb Gyula, Loisch János és Lám Frigyes a 19.századi Wéber Samu-féle cipszer Ehrenhalle 20.szd-i változatát tervezték összeállítani: „A nevesebb szepesi férfiak életrajzait gyűjtjük 1900-től kezdve.”-írja Bruckner. Neveket, életadataikat pontosítottak, gyűjtöttek.

A vállalkozásból sajnos nem lett semmi, a II.világháború és az azt követő vészes idők fergetege elsodorta ezen nemes kezdeményezést. És itt vetődik fel, hogy a 20.század  most már végérvényesen elmúlván, nem lenne-e ildomos újra felvetni ezen nemes vállalkozás újraindítását és összeszedni a 19. és a 20.század  neves és érdemes szepesi személyiségeit, akik sokat tettek az ügyért?

Tudván tudom e vállalkozás nehézségeit, és a  kérdés jelenleg költői mivoltát, de mégis felvetem, mert néha a nehéz és szinte lehetetlennek látszó gondolat is meggyökerezhet, és szárba szökkenhet. 

Olvasom a Bruckner levél mellett talált kis kartoncédulára írt neveket, az 1941-es késmárki diáktalálkozó résztvevőit: nehezen olvasható kézírás, de érdekes és veretes nevek bukkannak szemünk elé: Genersich Rezső-Hódmezővásárhely, Ember József, Hunfalvy András, Kiszely József, Balla Béla, Prepeliczay …, Rusznyák Ernő, Szanitter, Payer Pál, Votisky Zoltán, Kullmann Károly… a nem olvasható és nem szereplő neveket az eredeti érettségi lista alapján ki lehetne egészíteni. 

A levél megírásához képest tehát 4 évvel a történelem elsöpörte végérvényesen a cipszer világot. E levél is azon ritka emlékek, nyomok egyike, amely az eltűnő, cipszerek nyomát jelzik a 20.szd-ban. 

Biztatás ez arra is, hogy az 1920 utáni, de még inkább az 1940 utáni, és főleg az 1945 utáni szepesi életjelek gyűjtése: fénykép, levél, képeslap, emlék, gondolat: milyen fontos lenne. Hátha még valakinek van a családi levelesládájában, emlékei közt egy-egy ilyen baráti-családi kapcsolat, emlék, amit közzétehet?

Czenthe Miklós  (2012. nov. 29.)

Unokáink kedvéért a régieket is felidézzük. Íme, a folytatás:

Alauda József, (kb.1610-1664), a lőcsei polihisztor

Barcs Mária (1883-1965) naplója

Barsy Irma sz. Kail Irma (1897-1991)

Berzeviczy Albert (1853-1936)

Bethlenfalvy Géza (1936-2021)

Bredetzky Sámuel (1772-1812)

Bruckner Győző I. (1877-1962)

Bruckner Károly (1863-1945)

Bruckner Ottó (1875-1965)

Bruckner Győző II. (1900-1980)

Buchholtz család

Chalupecký Ivan (1932 - 2020)

Csépánfalvi Teöke nemzetség

Czóbel Margit bárónő (1891-1972) élete és művészete

Faragó József (1821-1895)

Fest Sándor (1883-1944)

Fischer Dániel (1695 1746)

Dr. Flittner Frigyes (1845-1919)

Dr. Förster Kálmán (1885-1971)

Dr. Genersich Antal (1842-1918)

Dr. Genersich Gusztáv (1865-1921)

Dr. Genersich Sámuel (1768-1844)

A tudós Genersich testvérek

Dr. Greisiger Mihály (1851 - 1912)

görgői és toporczi Görgey Artúr (1818-1916)

Hajnóczy R. József (1854-1931) és családja

Herrmann Gusztáv (1817-1898)

Hoepfner Guido (1868-1945)

Christian Kraft zu Hohenlohe-Öhringen (1848-1926)

Hunfalvy János (1820 – 1888), lásd még:

Joppa Gyula (1912-1994) - késmárki mézeskalácsos

Kostenszky Adolf  (1826-1903)

Kurutz Károly (1930-2019)

Lám Frigyes (1881-1955)

Lindner Ernő (1826-1902)

Dr. Lipták János (1889-1958)

Ludmann Ottó (1839-1936)

Id. Markó Károly (1791-1860)

Montskó István (+Trencsénkutas, 1918. dec. 5.)

Osterlamm Ernő (1823 - 1893)

Petzvál József (1807-1891) és Ottó (1809-1883)

Petzvál Ottó  (1809-1883)

Raisz György Félix (1781-1861), a lublói vár tulajdonosa

Scholcz Frigyes (1831-1911)

Spilenberger orvoscsalád

Spillenberg Sámuel (1573-1654), az ipartelepítő

Szelényi Ödön (1877-1931)

Szinyei Merse Pál (1845-1920)

Dr.Timcsák Albin Géza (1910-1962)

id. Tirts Rezső (1831-1914)

Toperczer-család honlapja

Weber Sámuel (1835-1908)

Weisz János (1725-1789)

Zabler Péter ev. lelkész (1578-1645)

Zamkovszky István (1907-1961)

Zsedényi Ede (1802 - 1879)

 

 

 

 

További linkek: 

 Petzval: https://monoskop.org/images/2/27/Choma_Milan_Jozef_Maximilian_Petzval_a_Otto_Baltazar_Petzval_Vyznamni_matematici_zo_Spisskej_Belej.pdf

 


Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Archív felvételek
Sírjegyzékek
Szepesi estek
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom