Obsah v slovenčine

O nás

O nás

Cieľom nášho Kruhu priateľov je spoznanie hodnôt Spiša, ich prezentácia a ochrana - aj s touto webovou stránkou. Naše články hovoria o minulosti, o prítomnosti, ale aj o budúcnosti.Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Archív felvételek
Sírjegyzékek
Szepesi estek
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom