Obsah v slovenčine

Dercsényi Weisz János

Dercsényi János (1755-1837), orvos és természetbúvár, Weisz János lőcsei ev. lelkész fia
Významný lekár a prírodovedec János Dercsényi
The excellent medical doctor and naturálist  János Dercsényi
Der Arzt und Naturwissenschaftler János Dercsényi


I. világháborús emlékhely a lőcsei állomás mellett

Címke: I.vh.,

Magyar feliratú emlékkereszt a vasúti vágányok mellett.
A vasútállomás személyzete állíttatta

(v slovenčine)


UPEVŇOVANIE VIACJAZYČNÉHO MES'TIANSKEHO DEDIČSTVA SPIS'A. „THEN AND NOW...”2010

Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010

30.szeptembra - 2, oktobra 2010.
Program, SK

 

 


Levoča – mesto tradícií

Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010

Doc. Ivan Chalupecky:
Levoča – mesto tradícií (2010. 10. 01)

Magyar nyelven:
Lőcse – a hagyományok városa


Vedeckí objavitelia Tatier a Spiša

Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010

Vedeckí objavitelia Tatier a Spiša
Naukowi odkrywcy Tatr i Spisza

Dr. János Kubassek
Maďarské Zemepisné Múzeum (Érd)
(2010)

Magyar nyelven:
A Tátra és a Szepesség tudományos feltárói


Levoča - lnformácia pred návštevou mesta

Milan Kostelnik:
Informácia pred návštevou mesta


Dr. Antal Genersich vyznamny lekár a patológ XIX. storocia

Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010

Životná dráha Dr. Antala Genersicha z Spišskej Soboty

Pozri pod maďarským textom

https://szepesikor.hu/friss/dr-genersich-antal-nagyszombattol-kolozsvarig


Rodina Hajnóczyovcov, indické obrazy a listy Rózsa Hajnóczy

Címke: Hajnóczy,

Rád by som predstavil dve osoby z jednej levočskej meštiackej rodiny a ilustroval prednášku niekoľkými pôvodnými fotografiami.  Nemienim sa zaoberať ďalekosiahlými príbuznými vetvami, sústredím sa na otca a dcéru, a na niekoľko údajov z ich života

Schermann Ákos
(Preklad: S'arolt Timcsáková)

Magyar nyelven:
Hajnóczy Rózsa és édesapja, Hajnóczy R. József

 


Starý dom – denník Márie Barcsovej

Mária Barcs nebola vedec, ani lekár či umelec. Nemala ani maturitu. To, že teraz sa dostáva medzi významné osobnosti vďačí svojmu štvorzväzkovému zápisníku, v ktorom nám približuje levočskú spoločnosť pred 100 rokmi videnú cez nadšený a láskyplný pohľad mladej dievčiny.

Hollóházy Ildikó
(Preklad: S'arolt Timcsáková)

Magyar nyelven:
Barcs Mária naplója


Maďarsko-spišské styky medzi Levočou a Debrecínom

Erno (Ernest) Osterlamm v Debrecíne
 
Teofil Kovács, vedecký spolupracovník (Zbierky reformovej cirkve v Debrecíne [Debrecen])
Preklad: Sarolt Timcsáková

Magyar nyelven:
Lőcse és Debrecen szerepe a magyar-cipszer kapcsolatokban


História rodiny Probstnerovcov

PhDr. Alena Kredatusová, zástupkyňa riaditeľa Levočského štátneho archívu
Preklad: S'arolt Timcsáková

Magyar nyelven:
A Probstner-család története


O genealogickom výskume rodov na Spiši

PhDr. František Zifčák, riaditeľ Levočského štátneho archívu


Spišiaci a Vysoké Tatry

Spišiaci a Vysoké Tatry. Prví objavitelia Vysoky'ch Tatier.
Prednaška Ákosa Neidenbacha
Preklad: Ladislav Scheirich

Az előadás szövege magyar nyelven:
A szepesiek és a Tátra.  A Magas Tátra látogatásának kezdetei

 


O nás

O nás

Cieľom nášho Kruhu priateľov je spoznanie hodnôt Spiša, ich prezentácia a ochrana - aj s touto webovou stránkou. Naše články hovoria o minulosti, o prítomnosti, ale aj o budúcnosti. 
Obsah v slovenčineArcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom