Rólunk

2020.12.04.

Címke: Szepesség

Baráti körünk célja a Szepesség értékeinek megismerése, bemutatása és megőrzése - ezzel a honlappal is. Cikkeink egyaránt szólnak a múltról, a jelenről és a jövőről is.


 


A szepességi baráti kör 2009-2010-ben jött létre, de nem egyesületként, hanem baráti kör formájában működik. Szepesi származásúak és a Szepesség iránt érdeklődőek alkotják. Mintegy 180 fő, akik email-levelezésben tartják egymással a kapcsolatot. 
Célunk a Szepesség, a jórészt elfeledett cipszer és szepesi magyar kultúra és társadalom újrafelfedezése és bemutatása. 
Személyes kapcsolatot keresünk a különféle helyeken élő szepesi származásúakkal. Ugyanakkor nagyon fontos számunkra a még mindig a Szepességen, szórványban élő magyarokkal és németajkúakkal ápolt kapcsolat. 
A szepesi baráti kör korábbi honlapja 2009-től működött, nagy mennyiségű érdekes anyag került fel (550 ezren érdeklődtek utána). A régi honlap tartalmait részben erre az új honlapra is átvesszük. A Facebookon is működtetünk egy nyilvános Szepesség történelme iránt érdeklődők beszélgető-csoportot (másfél ezer résztvevővel, főleg Magyarországról és Szlovákiából). 
Azonban fontosak számunkra a személyes találkozások is. Ezért 2010 óta évenként egyszer szepesi estet rendezünk, amelyekről részletes szöveges, képes beszámolók is készültek. Három alkalommal (2011, 2015, 2019) pedig szepesi találkozót szerveztünk a Szepességen. Ezek sikeres, nagy érdeklődésre számot tartó események voltak. Fontos számunkra az ifjúság bevonása, ebből a célból Tátra-túrákat szerveztünk (2016, 2020). 
Partnerként működünk együtt az ugyancsak szepesi kulturális célokat kitűző Domus Scepusiensis Alapítvánnyal (Greschik Gyula budapesti mérnökkel). Együttműködünk továbbá a Semmelweis Egyetem Genersich Antal Alapítványával a szepesi témákban. 

Részben gyűjteményekben, részben családi tulajdonban levő történeti, tárgyi, írásos emlékek, fotók segítségével idézzük fel a régi szepesi polgárság és nemesség életét, hagyományait. 
Kiemelten foglalkozunk a szép és értékes szepesi temetőkkel, például a lőcsei evangélikus műemléktemetővel, vagy a késmárki temető történeti síremlékeivel. 
Gyűjtjük és felhívjuk a figyelmet a szepesi történelmet bemutató könyvekre, dokumentumokra. 
Közreműködünk a Szepességet vagy egyes részterületeit, neves személyiségeit, eseményeit bemutató kiállítások létrehozásában, illetve felhívjuk arra a figyelmet. 
Keressük a kapcsolatot a Szepességgel foglalkozó magyar és nem magyar személyekkel, lokálpatriótákkal, szakemberekkel. 
Odafigyelünk a Szepességgel foglalkozó másnyelvű (német, szlovák, angol és lengyel) szervezetekre, honlapokra, filmekre, kiadványokra is. 

Honlapunkon aktuális, új híreket, illetve tartósan fontos információkat találnak. A honlapon való tájékozódást segíti a cikkek 14 téma való sorolása. Keresési lehetőséget találnak a fontosabb család- és személyneveket, földrajzi neveket tartalmazó névmutatóban. A fejlécben található keresőablakban pedig bármilyen szóra, kifejezésre lehet keresni. 

Budapest, 2020.dec.4. 

 

A honlap készítőivel ide kattintva veheti fel a kapcsolatot >> 


 


Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom