A szepesi baráti kör tíz évének főbb eseményei (2010-2020)

2021.01.23.

Címke: Greschik , Lőcse , Kostelnik , Probstner , Avar , Barcs , Genersich , Berzeviczy , Timcsák , Tankó , Judik , Pekár

A szepesi baráti kör a Szepességről származók és az iránt érdeklődők spontán szerveződésű, nem egyesületként működő társasága. 2010 óta működő email-es levelezőlistáján 200 fő vesz részt, akik a szepesi hagyományőrzést, akik a természeti és kulturális értékekeket újra felfedezik, felhívják rá a figyelmet. Megkeresik szepesi őseik lakóhelyeit, sírjait, bemutatják a róluk maradt drága családi emlékeket, mert vallják: "Az ősök emléke megszentel."


A tíz éve levelezőlista formában összefogó szepesi baráti kör kezdeteit a levelezőlistát beindító és azóta is gondozó Hollóházy Ildikó 2012-es előadása foglalja össze. A résztvevők spontán egymásra találását megelőzte a szepesi ősök emlékeinek, sírjainak, házainak családi körben történő megkeresése, újrafelfedezése. Hollóházy Ildikó felkereste lőcsei őseinek, a Bartsch- Barcs-családnak régi, főtéri házát, feljegyezte és füzetbe szerkesztette Édesanyjának, Timcsák Editnek családtörténeti emlékeit, régi fotóit (címlap ld. alábbi fotó), de megőrzött a 20.szd. elejéről egy lőcsei polgárlány által írt naplót is. Több, egymástól független kezdeményezés találkozott így, és összefogásukkal a szepesi hagyományőrzést kívánják elősegíteni, annak fórumot adni, közösséget  teremteni.

 

 

A Genersich Antal-alapítvány a Semmelweis Egyetemen működik, szervezője, motorja dr.Tankó Attila. Sokat tesz az ötszáz éve a Szepességen élt, cipszer eredetű Genersich-család múltjának megismertetéséért. Ezt a célt szolgálta a 2008 őszi tanumányút, amelyet evangélikus teológusoknak szerveztek, hogy bemutassák a késmárki líceumot, temetőt (ld. a nyitó képet). Több helyi lokálpatriótával találkoztak, akik sokat tesznek a neves szepesi személyiségek megismertetésért. Ilyen pl. Milan Choma késmárki tanár, aki közreműködött a  városban számos emléktábla-állításnál, tudatosítva a város polgáraiban és a látogatókban a gazdag és sokrétű múltat. 

Baráti körünk aktív támogatója Lőcsén lakik

Baráti körünk egyik legfontosabb szepességi kapcsolata dr.Kostelnikné Zwilling Astrid, régi felvidéki család sarja. Lőcsén élve, őrzi a város régi magyar-cipszer hagyományait. Idegenvezetőként kedvesen fogadja a magyar csoportokat. A lőcsei evangélikus gyülekezet felügyelőjeként a város cipszer polgárainak múltjában nagy szerepet játszó evangélikus hagyományok, emlékek ápolását tűzte ki célul. 2009-ben saját kiadásban jelentette meg a lőcsei evangélikus műemléktemető ismertető füzetét és katalógusát. A szlovák eredeti után a magyar és németnyelvű változatban fordítással közreműködtünk. E csodálatos cipszer nekropolisz, a "szepességi Házsongárd" vált a szepesi baráti kör működésének kiindulópontjává.

A Genersich-alapítvány 2010-ben a lőcsei evangélikus temetőben Genersich Sámuel lőcsei városi főorvos megviselt régi homokkő sírját egy tartós, márvány-sírra cserélte ki. Ősszel pedig EU-s pályázat segítségével nemzetközi konferenciát, tanulmányutat szervezett három helyszínnel: Késmárkon, Lőcsén és a Lengyelországhoz tartozó Nedecváron. Neves magyarországi, szlovákiai és lengyel előadók mutatták be a szepesi múltat, a meglátogatott helyek kulturális értékeit, hangsúlyozva a többnyelvűség, a kulturális sokszinűség szepesi hagyományait. A konferencia előadásai többnyelvű kötetben jelentek meg (Szepes Region "Then and now..." ... Szepeség "Akkor és most", Budapest: dr.Genersich Antal Alapítvány, 2011, 186 l.)

2010 november végén tartottunk Budapesten először szepesi estet, amelyet évente hívunk össze, a baráti kör tagjainak személyes találkozása céljára. Az egyházi év végén, örökélet vasárnapján, a lőcsei evangélikusok Todtenfest hagyománya alapján az elhunytakra emlékezünk. A szepesi estet azóta is minden évben megtartjuk, 2014-ig az evangélikus egyház Üllői úti székházában, 2015-től pedig - Avar Gábor presbiter meghívására- a Hold utcai református gyülekezet termében. 

A lőcsei polgármester 2011-ben fogadja a szepesi baráti kört a városházán

2011 szeptemberben a szepesi baráti kör megrendezte Lőcsén az I.szepességi találkozót. Hollóházy Ildikó, Kostelnikné Astrid szervezésében több, mint ötvenen gyűltünk össze,  csoportunkat a lőcsei polgármester a történelmi városháza dísztermében fogadta. A múzeumhoz tartozó főtéri Hain-házban színvonalas előadásokat hallgattunk meg magyar és szlovák előadóktól. 

A lőcsei evangélikus levéltár rendezése, feltárása

2011-2013 között, összesen négy hónapon át a lőcsei evangélikus gyülekezet levéltára rendezését, feltárást végezhettem, amely az evangélikus templomban van elhelyezve. Lőcse fontos evangélikus egyházi és iskolai központként jelentős irat- és könyvgyűjteménnyel rendelkezik, amelyben a helyi cipszer polgárcsaládok is beadták családi levelezésüket, könyveiket. Azóta a  lőcse evangélikus gyülekezet és líceum történetét ismertető előadásokat tartottam, tanulmányokat írtam. 

A szépen felújított, berendezett lőcsei polgárház

2015 szeptemberében Hollóházy Ildikó szervezésében Lőcsén megtartottuk a II. szepességi találkozót. Meglátogattuk Greschik Gyula budapesti mérnök elődjeitől örökölt és visszerszerzett lőcsei, Mészáros utcai házát. Évek hosszú sora óta, saját költségen újítja fel ezt a régi polgárházat, amely a Steinhausz-családé volt, és ahol a családi hagyomány szerint az ellenreformáció idején az evangélikusok titkos vallási összejöveteleket tartottak. A házfelújítással párhuzamosan Greschik Gyula létrehozta a Domus Scepusiensis-alapítványt a szepesi kulturális emlékek, többnyelvű múlt újrafelfedezése, kutatása céljából.  

A lőcsei evangélikus temetőben Genersich Sámuel főorvos új síremlékénél a leszármazottak 

Több szepesi családtörténeti munka jelent meg, amelyek egy-egy család példáján bemutatják a szorgalmas, művelt cipszer-családok sorsán keresztül a cipszer polgárság társadalmi, művelősédi jelentőségét. A Genersich-család genealógiáját Zsigmond Károly marosvásárhelyi orvos állította össze (Zs.K.: A Genersichek és utódaik, Marosvásárhely, 2015, 375 l.. Ugyancsak a Genersich-családról állított összes gépelt kéziratban képes családi krónikát Judik Zoltán budapesti mérnök, aki Aszódon Genersich családi találkozót is rendezett. A 18-19.században kiemelkedő lőcsei Probstner-család történetét a Kováts Dániel családja fordította le szlovákról és adta ki magyar nyelven (Kredatusová, Alena: Az újlublói és jakubjáni Probstnerek, Budapest, 2012, 124 l.)

Csépánfalvy Zsolt a neves szepesi nemesi Theőke-család leszármazottjaként a szepesi lándzsások és a vármegyei nemesség múltját kutatja. Ő volt az, aki 2016-ra egy kiadványban, füzetben összeállította a szepesi baráti körben résztvevők családtörténeteit. Itt többen vallunk a családjaink múltjáról, emlékeiről, főbb eseményeiről (Emlékkönyv az utókornak a szepességi családok II.találkozójáról Lőcsén, 2015.szept.17-20., Budapest: D-Plus nyomda, 2016, 70 l.)

2016 augusztusban a szepesi eredetű család ifjai részére Tátra-túrát szerveztünk. Neidenbach Ákos hegymászó ötletére és vezetésével ismerkedhettek a Molnár, Marossy, Greschik és Czenthe-családok ifjai a Tátra szépségeivel. Hollóházy Ildikó pedig párhuzamosan a szeniorok részére vezetett túrát. Molnár Matyi fiatalos videóban állította össze a túra élményeit. 

2017-ben, a reformáció 500.évfordulóján szepesi vándorkiállítást szervezett dr.Berzeviczy Klára, a Pázmány katolikus egyetem germanista tanszékének tanára, Avar Gábor mérnök Hold utcai református presbiter közreműködésével. A vándorkiállítást a Pázmány piliscsabai campusán, az Országos Széchenyi Könyvtárban és a Hold utcai református templomban mutatták be. 

A III.szepesi találkozó résztvevői lőcsei városháza előtt

2019. szeptemberben III.szepességi találkozón jöttünk össze Lőcsén. Kostelnikné Astrid főtéri sétája alkalmával a Görgey-házban megemlékeztünk a lőcsei magyarok és németek 1945-ös szenvedéseiről, üldözteséről. Meglátogattuk Greschik Gyula lőcsei házát is, aki bemutatta az előrehaladást, a szépen kialakított belső berendezést, az azóta használatba is vett kutató- és vendégszobákat.

2019 októberben a budapesti, Deák téri  evangélikus múzeum időszaki kiállítást szervezett a Szepességről, amelyhez a szepesi kör tagjai kölcsönöztek családi tárgyakat, emlékeket. A kiállításhoz kísérőprogramok is járultak: 17.szd-i evangélikus egyházzenét mutatott be egy szlovákiai kórus, egynapos konferencián történészek beszéltek a Szepesség múltjáról, bemutattuk a szlovákiai németek helyzetéről készült dokumentumfilmet ("Sprechen Sie Karpatendeutsch?"), a film egyik alkotóját, dr.Jozef Tancer-t is meghívtuk Pozsonyból. A kiállítás záróalkalmán pedig elénekeltük a cipszer himnuszt. 

Lőcsén a szepesi magyarokról dokumentumfilmet forgat a magyar tévé

2020 augusztusban a magyar közszolgálati televízió dokumentumfilmet forgatott a kárpát-medencei magyar szórványokról. Pekár István szerkesztő vezetésével egy tévés stáb egy héten át készített interjúkat a Szepességen élő maradék magyarokkal, ebben segíthettem nekik. A szepességi magyarokkal már 2003-2004 k. Margittai Gábor újságíró készített interjúkat (Margittai Gábor: Külső magyarok. Utazás a végeken, Magyar Nemzet könyvek, Győr, é.n., 199-253).

2020 augusztusban újabb tátrai túrán vettek részt a szepesi kör családjainak ifjai, Neidenbach Ákos vezetésével. 

(A szubjektív krónikát Czenthe Miklós állította össze, 2021.jan.23.) 

Ajánljuk:
Nagyon kedves helyeket mutat be a Hazajáró csapatának 2014-ben készült filmje. 18 perc után baráti körünk "motor"-ja, Kostelníková Zwilling Astrid is feltűnik.Szepesség I Branyiszkótól a Lőcsei hegységig.

Trailer Smutné jazyky / Sad Languages / Sprechen Sie Karpatendeutsch? Szlovák /angol

 

 

 

Képek


2008 - első találkozás a lőcsei temetőben 2011 - Újragyártott Steinhausz sírtábla avatása

Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom