Helytörténet

Levoča – mesto tradícií

Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010

Doc. Ivan Chalupecky:
Levoča – mesto tradícií (2010. 10. 01)

Magyar nyelven:
Lőcse – a hagyományok városa


Vedeckí objavitelia Tatier a Spiša

Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010

Vedeckí objavitelia Tatier a Spiša
Naukowi odkrywcy Tatr i Spisza

Dr. János Kubassek
Maďarské Zemepisné Múzeum (Érd)
(2010)

Magyar nyelven:
A Tátra és a Szepesség tudományos feltárói


A régi lőcsei evangélikus temető jelentősége

Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010

Emlékezés 2010.okt.1-én a lőcsei temetőben, a „Szepesség akkor és most” konferencia keretében.

Czenthe Miklós


Levoča - lnformácia pred návštevou mesta

Milan Kostelnik:
Informácia pred návštevou mesta


Lőcse látnivalói (ismertető látogatóknak)

Címke: Lőcse,

Tudnivalók Lőcsére látogató turisták számára, séta a városban, a polgárházak bemutatása, magyar nyelvű irodalom..

M.Kostelník.


Szalatnai Rezső: Lőcse

Kis ízelítő Szalatnai Rezső: Lőcse c. írásából.
Teljes cikk: Tátra-almanach. Szlovenszkói városképek. Bratislava-Pozsony, 1938, Tátra.

Szalatnai Rezső: Lőcsei almák c. novelláját is ajánljuk.
Kisebbségben és igazságban. (Bratislava, 1970, Madách Könyv- és Lapkiadó)


Lőcse alszik szent múltjába merülve

Címke: Lőcse,

„Lőcse alszik szent múltjába merülve”
(Lőcsei vademecum)

szeretném mégis:
sohse felejtsed el ezt a pillanatot.
Csellók szólnak az erdőkből
s Lőcse alszik szent múltjába merülve,
mint a nefelejcsfüves hegy égő szíveink alatt.

(Szalatnai Rezső: Csak fa és ég között)


Magyarok a Nedecvárban

Címke: Nedec,

Lengyel- magyar találkozó a nedeci Dunajec várban - lengyel sajtóvisszhang (2011.01.13)

 


Starý dom – denník Márie Barcsovej

Mária Barcs nebola vedec, ani lekár či umelec. Nemala ani maturitu. To, že teraz sa dostáva medzi významné osobnosti vďačí svojmu štvorzväzkovému zápisníku, v ktorom nám približuje levočskú spoločnosť pred 100 rokmi videnú cez nadšený a láskyplný pohľad mladej dievčiny.

Hollóházy Ildikó
(Preklad: S'arolt Timcsáková)

Magyar nyelven:
Barcs Mária naplója


Szepesgörgői Csáky kastély

Szepességiek 2. lőcsei találkozója - látogatás a szepesgörgői Csáky kastélyban

Keveseknek adatik meg, de nem lehetetlen meglátogatni a szepesgörgői kastélyt. Mi is ezt tettük a szepességi baráti kör rendezvényének első napján. Amíg a bebocsáttatásra vártunk, Czenthe Miklós szólt pár szót a Görgey családról.


A zsigrai Szentlélek templom

Címke: Zsigra,

Zsigra az egyik legrégebbi Szepes – vár alatti település.Nincs messze a vártól, mindössze 4 km-nyire dél felé, a 18 úttól, (E5O) Eperjes és Lőcse városok közt. Már messziről látni a kis domb tetejére épített fehér épületet fa -  zsindelyes hagyma  tetejű toronnyal.


Családi emlékhelyek felkeresése: Zsigra

'Sigray testvérek beszámolója a zsigrai temetőkápolnában tett látogatásukról

Bernáthné ’Sigray Ilona, ’Sigray István


Ólésznai temető német feliratú sírkövei

Ólésznai (ótátraerdőfalvai) temető német feliratú sírkövei

Hozzávetőleges névjegyzék (a teljesség igénye nélkül)


A Szent Jakab templom epitáfiumai

Epitáfiumok a lőcsei Szt. Jakab templomban

PhDr.Eva Spalekova, Restaurátor Műhely, Lőcse
Fordította: Timcsák Sarolt

Článok v slovenčine:
https://szepesikor.hu/fontos/epitafy-v-chrame-sv-jakuba-v-levoi


Steinhausz László, az Országház építésze

Elena Dzurillová előadása a Szepességről elszármazottak 2011-es, lőcsei találkozóján Steinhausz László a Parlament építésze, Lőcse díszpolgára címmel.

V slovenčine:
Prednáška Eleny Dzurillovej pri príležitosti spišského stretnutia v Levoči v r. 2011. v slovenčine

 


A Probstner-család története

Alena Kredatusová  előadásában megemlíti a család legfontosabb személyeit, akiknek tevékenysége a bányászatban, kohászatban, vasútépítésben, úgyszintén a kultúrával s közösségi politikával kapcsolatban túllépte Lőcse város és vidéke határait.

V slovenčine:
História rodiny ProbstnerovcovArcképcsarnok
Jeles személyiségek
Archív felvételek
Sírjegyzékek
Szepesi estek
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom