Történelem

Egy térképen Felső-Magyarország összes XV. századi vára

Egy nagy hadtörténeti munka első kötetében található az érdekes térképmelléklet.


Legalább háromszáz éves mérföldkő mutatja, merre van Lőcse

Hibbe településen látható ez a régi mérföldkő, egyike a Felvidéken megmaradt három darab eredeti mérföldkőnek, melyek az 1550-ben befejezett, via magna elnevezésű főútvonalról származnak.


„Idővel minden kiforogja magát!”

Kováts Judit 2019-ben megjelent regénye, a Hazátlanok – mely a cipszerek második világháború utáni elűzésének idején játszódik – nemcsak Magyarországon, hanem német nyelvterületen is nagy figyelmet keltett. Itt a Tiszatáj Online portálon a napokban megjelent recenziót közöljük.


Tanulmányok, előadások Hunfalvy János földrajztudós életművéről

Címke: Hunfalvy,

A Szepességről kikerülő tudósok közül az egyik legnevezetesebb Hunfalvy János (1820–1888) földrajztudós, akit a magyar tudományos földrajz megteremtőjeként tartanak számon. Születésének 200. évfordulója környéként több tanulmány, előadás is született róla.


Mária-hegy, 2019. szept. 28.

Szepességiek 3. lőcsei találkozója, 2. nap
2019. szept. 28
Különprogram: Mária-hegy 


A neves Genersich-fivérek - Bratia Genersichovci

Christian, Johann és Samuel Genersich testvérek 

Milan Choma késmárki tanár előadása a Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject konferencián (2010)


Dr. Genersich Antal - Nagyszombattól Kolozsvárig

Címke: Genersich,

Szepesszombati Dr. Genersich Antal életútja
Ž
ivotná dráha Dr. Antala Genersicha z Spišskej Soboty

Dr. Szekeres Ibolya előadása a Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010 konferencián


A Szepesség szerepe a magyar-lengyel kapcsolatokban

Dr. Czenthe Miklós előadása a Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010 konferencián


Szepesi Egyesület Budapesten

A Szepesség Emlékkönyv, mely a "Szepesi Egyesület Budapesten" fennállásának 50. évfordulójára jelent meg, leírja a Egyesület 1876. évi megalakulásának mozzanatait.

 


Szepesiek összefogása 1945 előtt és után

A szepesiek összetartása legendás volt, akárhová kerültek az oszágban. A budapesti Szepesi Egyesület már 1876-ban megalakult. A Szepesség elszakítása után jött létre a Szepesi Szövetség, az iglói, késmárki és lőcsei diákszövetség. Műsoros esteket, bálokat rendeztek, kiadványokat adtak ki.  1945 után már csak baráti társaságok, asztaltársaságok formájában találkozhattak.


BRUCKNEREK és CIPSZEREK

Burgenlandból a Felvidékre került és ott a Szepességért dolgozó, cipszerré váló, cipszer családot alapító tanárokról, tudósokról szólt Bruckner Éva előadása a 6. szepesi esten.


1848 - Szepesség

1848 – Szepesség

Okt.6-án 1848 szepesi emlékeit kutatjuk. Amik részben elfedve, lerombolva, elfeledve már nehezen kutathatóak. De valahol temetők, levéltárak, emlékezet mélyéről talán még előjönnek.
Czenthe Miklós


Ajánlott linkek

A Szepesség hatalmas irodalma magyar, német, szlovák, lengyel s nem utolsó sorban latin nyelven írt anyagokból tevődik össze. A régi magyar könyvek nagy része digitálisan elérhető. Ami digitalizálva van, az nyomtatott könyv formájában megrendelhető. Újabb ismeretterjesztő cikkeket magyar és szlovák nyelven tudunk ajánlani. A német irodalommal csak elvétve foglalkozunk.


Szepességiek 5. budapesti összejövetele, 2014.nov.21.

Szepességiek 5. budapesti összejövetele, 2014. nov. 21-én, utolsó Űllői-úti Todtenfestünk.


Szepességiek 3. lőcsei találkozója, Csetnek

Szepességiek 3. lőcsei találkozója, 2019. szept.29. vasárnap
Különprogramok: Csetnek


Szepességiek 3. lőcsei találkozója, 3. nap

Szept. 29-én vasárnap délelőtt legtöbben a késmárki programon vettek részt, kisebb csoport Mateócra látogatott. A közös ebéd után egyéni útvonalakat választva további érdekes megállókat iktattunk be a hazaútba.
Mateóc     Csetnek


Szepességiek 3. lőcsei találkozója, 2. nap

Szepességiek 3. lőcsei találkozója, 2. nap,  2019. szept. 28
Városnézés Lőcsén,
Domus Scepusiensis meglátogatása 
Városnézés Iglón
Különprogram: Mária-hegy 


Koszorúzás a szepesváraljai temetőben

2015 évi találkozónk alkalmával megkoszorúztuk a branyiszkói honvédemlékművet, majd az evangélikus polgárság sírjai mellett sétáltunk el


Szepességiek 2. lőcsei találkozója, 2015. szeptember

Címke: Csáky,

Mint tavaly novemberi „Todtenfest” összejövetelünkön többen javasolták, ill. kérték, 2015 szeptemberben ismét megszerveztük Lőcsén a szepességiek találkozóját. Az utazás során felelevenítettünk régi emlékeket, polgári hagyományokat, találkozunk helyi hagyományőrzők képviselőivel és nem utolsó sorban egymással.


Petzval Ottó

Címke: Petzval,

Petzval Ottó Szepesbéla szülötte, egyetemi tanár, mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 46 éven keresztül tanított Pesten felsőbb matamatikát, gépészetet, csillagászatot. Számos tankönyvet írt.Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Archív felvételek
Sírjegyzékek
Szepesi estek
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom