Történelem

Lőcse – a hagyományok városa

Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject2010

Doc. Ivan Chalupecky, a Szepesi Történeti Társaság elnőkének előadása
2010. 10. 01.

V slovenčine:
Levoča – mesto tradícií


I. világháborúban elesettek emléktáblája

GEFALLEN FÜR UNS!

Az I. világháború áldozatai előtt az evangélikus templomban elhelyezett emléktáblával tisztelegtek őseink. Emlékezzünk meg mi is róluk  az emléktábla szövegének közlésével.


Lőcse a Bocskay-féle fölkelésben

Demkó Kálmán: Lőcse a Bocskay-féle fölkelésben

(1884)


A lőcsei evangélikusok a kuruckorban (1671-1711)

Címke: Lőcse,

Czenthe Miklós:

A lőcsei evangélikusok a kuruckorban (1671-1711)

(a 2016.dec.1-2. eperjesi konferenciai előadás írásos változata)


Görgeí - 205

Koszorúzás Görgei Tábornok sírjánál


Koszorúzás Görgei Artúr lovasszobránál

2018.jan.30-án, Görgei Artúr 1848-as honvédtábornok születésének 200 évfordulóján a szepességi baráti kör megkoszorúzta a budavári Görgei-lovasszobrot. Jándy Péter szerezte be a koszorút, Hollóházy Ildikó látta el szalaggal-felirattal, és ő tette közzé az eseményt, amelyre szép számmal érkeztek: 15-20-an voltunk .


A szepesváraljai evangélikus templom története

Címke: Kostelnik,

1548-ban a város lakosai lelkészükkel, Blásy Jakabbal együtt áttértek az evangélikus hitre, de a jelenlegi klasszicista templom csak a 18-19 század fordulóján épült.


Késmárk város történelmi temetője

Szép kiállítású könyvecskét tartok a kezemben: Persönlichkeiten der Geschichte Kesmarks – Historischer Friedhof – ez a német címe. Szlovák címe így hangzik: Osobnosti dejín Kežmarku – Historický cintorín. Lássuk, kik nyugszanak itt a város történelmi temetőjében, és emlékezzünk meg munkásságukról.


A Probstner-család története

Alena Kredatusová  előadásában megemlíti a család legfontosabb személyeit, akiknek tevékenysége a bányászatban, kohászatban, vasútépítésben, úgyszintén a kultúrával s közösségi politikával kapcsolatban túllépte Lőcse város és vidéke határait.

V slovenčine:
História rodiny Probstnerovcov


Bethlenfalvy Géza

Bethlenfalvy Géza (1936-2021) az orientalisztika nemzetközi hírű tudósa.

Dr. KUBASSEK JÁNOSnak a 2021. dec.15-i Magyar Nemzetben megjelent megemlékezése

 


Zsedényi Ede

Zsedényi Ede  (1802 - 1879), a 19. századi Magyarország neves közéleti embere, országgyűlési követ. Tiszakerületi (1860-1875) és országos (egyetemes) felügyelőként (1875-1879) nagyon sokat tett az evangélikus egyházért. 

 


Petzval József

Címke: Petzval,

Petzval József (Petzval József Miksa, Josef Maximilian Petzval, 1807 – 1891) cipszer származású magyar mérnök-matematikus, egyetemi tanár és feltaláló. Petzval Ottó mérnök, neves egyetemi tanár bátyja.  A fényképezés terén kifejtett munkássága úttörő volt, ő a modern fényképészeti objektív lencserendszer megalkotója.


Montskó István

Czenthe Miklós: Montskó István emlékezete

Édesapám képgyűjteményében nemrég egy 1985-ben, Betlenfalván készült fotóra bukkantam: Egy sírt ábrázolt, nehezen, alig olvasható feliratot lehet kibetűzni: Montskó István, Pro Patria, Trencsénkutas.

Eszembe jutott egy másik sír, Szepesgörgő templomának kertjében, a két Görgey-fivéré, akik ugyancsak Trencsénkutasnál hunytak el.

Rémlik, mintha valaki említette volna, hogy Montskó István vezette ezt a különítményt.


Kostenszky Adolf

Kostenszky Adolf (1826 - 1903) nekrológja
Megjelent az Erdészeti Lapokban, 1903 február


Fischer Dániel

Fischer Dániel (1695-1746) emlékezete
(Szepessy Géza)


Egy térképen Felső-Magyarország összes XV. századi vára

Egy nagy hadtörténeti munka első kötetében található az érdekes térképmelléklet.


Legalább háromszáz éves mérföldkő mutatja, merre van Lőcse

Hibbe településen látható ez a régi mérföldkő, egyike a Felvidéken megmaradt három darab eredeti mérföldkőnek, melyek az 1550-ben befejezett, via magna elnevezésű főútvonalról származnak.


„Idővel minden kiforogja magát!”

Kováts Judit 2019-ben megjelent regénye, a Hazátlanok – mely a cipszerek második világháború utáni elűzésének idején játszódik – nemcsak Magyarországon, hanem német nyelvterületen is nagy figyelmet keltett. Itt a Tiszatáj Online portálon a napokban megjelent recenziót közöljük.


Tanulmányok, előadások Hunfalvy János földrajztudós életművéről

Címke: Hunfalvy,

A Szepességről kikerülő tudósok közül az egyik legnevezetesebb Hunfalvy János (1820–1888) földrajztudós, akit a magyar tudományos földrajz megteremtőjeként tartanak számon. Születésének 200. évfordulója környéként több tanulmány, előadás is született róla.Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Archív felvételek
Sírjegyzékek
Szepesi estek
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom