O nás

2019.09.18.

O nás

Cieľom nášho Kruhu priateľov je spoznanie hodnôt Spiša, ich prezentácia a ochrana - aj s touto webovou stránkou. Naše články hovoria o minulosti, o prítomnosti, ale aj o budúcnosti. 
Obsah v slovenčineKruh spišských priateľov vznikol v roku 2010, nie ako združenie, ale funguje to ako kruh priateľov. Tvoria ho ľudia, ktorí pochádzajú zo Spiša, alebo sa zaujímajú o spišský región. Dohromady je ich  cca 180 osôb, ktorí  udržujú kontakt medzi sebou cez emailovú poštu.

Našim cieľom je znovuobjaviť a prezentovať z väčšej časti  zabudnutú spišskú a spišsko- maďarskú kultúru a spoločnosť.

Hľadáme osobné kontakty s ľudmíi, ktorí žijú už mimo Spiša, ale pochádzajú z tohto regiónu a súčasne  je  pre, nás veľmi dôležit udržiavanie kontaktu s tými pár maďarsky a nemecky hovoriacimi ľudmi, ktorí žijú ešte na Spiši.

Skoršia webová stránka Kruhu spišských priateľov funguje už od roku 2009, bolo tam zverejnených  veľké množstvo zaujímavých článkov (doteraz  malo 500 tisíc návštevníkov). Obsah predošlej webovej stránky z časti  preklopíme aj na novú webovú stránku. Aj na Facebooku prevádzkujeme verejnú diskusnú skupinu zaujímajúcu sa  o históriu  Spiša  (počet účastníkov je tisíc päťsto hlavne z Maďarska a zo Slovenska).

Pre nás sú podstatné aj osobné stretnutia. Preto každoročne od roku 2010 organizujeme Spišský večierok,  o čom boli vyhotovené podrobné textové správy aj s obrázkami. Tri krát (v roku 2011, 2015, 2019 ) sme organizovali stretnutie na Spiši. Tie boli veľmi úspešné, vzbudili veľký záujem. Je pre nás dôležité zapojiť aj mládež, za tým účelom sme organizovali Tatranské výlety (2016, 2020).  Partnersky spolupracujeme s Nadaciou Domus  Scepusiensis (Ing. Gyula Greschik z Budapesti), ktorá taktiež sa zaoberá s kultúrou Spiša. Ďalej spolupracujeme v spišských otázkach  s Nadáciou Genersich Antal z Univerzity Semmelweis.

Snažíme sa pripomenúť  životosprávu  a tradíciu dávnych spišských mešťanov   a šľachty pomocou  predmetov, písomností a fotografií, ktoré z časti sú v zbierkach, alebo z časti sú vo vlastníctve rodín.

Veľkú pozornosť venujeme pekným a vzácnym spišským  cintorínom, napr. v Levoči evanjelickému pamiatkovému cintorínu, alebo historickým náhrobným kameňom v Kežmarku.

Zbierame a upozorňujeme na knihy a dokumenty, ktoré prezentujú históriu Spiša.

Spolupracujeme na uskutočnení výstavy prezentujúce Spiša, alebo spišského regiónu, resp. významnú osobu alebo udalosť  alebo upozornime na to.

Hľadáme kontakty s ľuďmi, ktorí hovoria po maďarsky, alebo ani nie, s lokalpatriotmi. 

Sledujeme organizácie, webove stránky, filmy, publikácie,  ktoré sa zaoberajú so Spišom v inom jazyku (nemecky, slovensky,  anglicky, poľsky).

Na  našej webovej stránke nájdete aktuálne, nové správy, resp. stále dôležité informácie.   Na webovej stránke môžete sa orientovať podľa rozdelenia publikácii do 14  tém. Môžete vyhľadávať podľa dôležitejších priezvisk, alebo mien, alebo podľa zemepisných údajov. V hlavičke vo vyhľadávacom poli zase môžete hľadať na hocijaké slovo, výraz.

Obsah v slovenčine

 


Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom