Vallás

Az evangélikus templom felszentelése

Címke: Lőcse,

Az új evangélikus templom építéséről és felszenteléséről szól a cikk a felszentelés 170. évfordulója alkalmából.
Szemelvény a lőcsei evangélikus egyházközség történetéből, 1917.


A lőcsei evangélikusok a kuruckorban (1671-1711)

Címke: Lőcse,

Czenthe Miklós:

A lőcsei evangélikusok a kuruckorban (1671-1711)

(a 2016.dec.1-2. eperjesi konferenciai előadás írásos változata)


Reformáció 500 - Ige-Idők kiállítás megtekintése

2017. nov. 4-én közösen látogattuk meg a Nemzeti Múzeum IGE - IDŐK c. reformációs kiállítását


Szepeshelyi Káptalan, 2015

Szepességiek 2. lőcsei találkozója - látogatás a szepeskáptalani Szent Márton székesegyházban (2015 szeptember)

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon > S > Szepeshely


A zsigrai Szentlélek templom

Címke: Zsigra,

Zsigra az egyik legrégebbi Szepesvár alatti település.Nincs messze a vártól, mindössze 4 km-nyire dél felé, a 18 úttól, (E5O) Eperjes és Lőcse városok közt. Már messziről látni a kis domb tetejére épített fehér épületet fa -  zsindelyes hagyma  tetejű toronnyal.


A Szent Jakab templom epitáfiumai

Epitáfiumok a lőcsei Szt. Jakab templomban

PhDr.Eva Spalekova, Restaurátor Műhely, Lőcse
Fordította: Timcsák Sarolt

Článok v slovenčine:
https://szepesikor.hu/fontos/epitafy-v-chrame-sv-jakuba-v-levoi


Titkos gyülekezési hely Lőcsén

Címke: Greschik,

Aki tartotta magát ahhoz, amit gyerekkorában vállalt: Greschik Gyula mérnök, egyetemi magántanár. 


Zabler Péter

Címke: Zabler,

Zabler Péter ev. lelkész (1578-1645) 1602-től haláláig - 43 évig - volt a lőcseiek szeretett  lelkésze, 31 évig a szepesi városok seniorátusának püspöke. Áldott tevékenységét az ellenreformáció heves támadásainak és három erdélyi fejedelem felkelésének viharában végezte.

 


Weisz János

Címke: Weisz,

Weisz János (1725-1789) csaknem egész életét Lőcsén töltötte, 30 éven át evangélikus lelkészként.

Köszönjük Demeter János hódmezővásárhelyi ref. lelkésznek, hogy ősének életrajzával honlapunkat megtisztelte.


Weber Sámuel

Weber Sámuel ev. lelkész (1835-1908) – főesperes és történész, Poprádon született. Szolgálatát Szepesbélán teljesítette. Kiváló szónok, jeles lelkipásztor és természetbúvár volt.


Bredetzky Sámuel 1772-1812

Bredetzky Sámuel lembergi evangélikus püspök, tanár, felvilágosult természettudós, mineralógus, geografus, topográfus, etnográfus, nyelvtudós, honismereti irodalmunk korai művelőjeArcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom