Családtörténet

Dr. Merényi Scholtz Gusztáv

A Merényi Gusztáv Kórház névadója, a magyar repülés-orvostan és vérellátás megalapítója


Pataky Tibor Sámuel

A szepesi X lándzsás petróci Petróczy család leszármazottja baráti körünknek aktív levelező tagja volt.

PATAKY TIBOR SÁMUEL: SZEPESSÉGI EMLÉKCSOKOR


A Görgey család

Címke: Görgey,

Tisztelet a Görgey-családnak!

A Görgey-család példa az ősi szepességi családoknak, hiszen a 13.szd-tól folyamatosan éltek e földön melyért "könnyű szívvel áldoztak vagyont, éltet".


Ruszkini látogatás 2015

Szepességiek 2. lőcsei találkozójaalkalmával néhányan az elpusztított Ruszkint keresték fel. Erről Lorx Ádám számolt be..


A lőcsei evangélikus temető sírjegyzéke R-Zs

Pogány Gusztáv ev. lelkész aprólékos, gondos munkával, hosszú kutatás eredményeképpen 1961-ben állította össze az itt közölt regisztert, miután minden hivatalos dokumentum megsemmisült. Felbecsülhetetlen értékű munkája a temető megmentésének első és legfontosabb lépése volt. Az utolsó temetésre 1958. május 23-án került sor.

A sírjegyzéket három részre bontva közöljük.


A lőcsei evangélikus temető sírjegyzéke K-P

Pogány Gusztáv ev. lelkész aprólékos, gondos munkával, hosszú kutatás eredményeképpen 1961-ben állította össze az itt közölt regisztert, miután minden hivatalos dokumentum megsemmisült. Felbecsülhetetlen értékű munkája a temető megmentésének első és legfontosabb lépése volt. Az utolsó temetésre 1958. május 23-án került sor.

A sírjegyzéket három részre bontva közöljük.

 


A lőcsei evangélikus temető sírjegyzéke A-J

Pogány Gusztáv ev. lelkész aprólékos, gondos munkával, hosszú kutatás eredményeképpen 1961-ben állította össze az itt közölt regisztert, miután minden hivatalos dokumentum megsemmisült. Felbecsülhetetlen értékű munkája a temető megmentésének első és legfontosabb lépése volt. Az utolsó temetésre 1958. május 23-án került sor.

A sírjegyzéket három részre bontva közöljük.


Csépánfalvi Teöke nemzetség

A nemzetség egyike a Szepesség alapjait letevő, első foglaló tízlándzsás nemes családoknak, akik rokonságban állnak a legjelentősebb szepességi családokkal. Két családtagot mutatunk be közülük.


Síremlékek a Szt. Jakab templomban

A Szt.Jakab-templom ismert honlapjának magyar szövegéből a síremlékek részre utalok, mivel itt több evangélikus polgár, lelkész szerepel a templom evangélikus korszakából. Hain Miklós, Zabler Jób, Schwab János (Johann) sírját ki is emeltem. Azonban nyilván a többiek közt is több evangélikus lehetett, pl. a Thurzó-családtagok síremlékei (pl. Thurzó Szaniszló evangélikus nádor). Így gyakorlatilag a legkorábbi időkből származó lőcsei evangélikus síremlékek éppen itt, a Szt.Jakab-templomban keresendők.
Czenthe Miklós


Koszorúzás Görgei Artúr lovasszobránál

2018.jan.30-án, Görgei Artúr 1848-as honvédtábornok születésének 200 évfordulóján a szepességi baráti kör megkoszorúzta a budavári Görgei-lovasszobrot. Jándy Péter szerezte be a koszorút, Hollóházy Ildikó látta el szalaggal-felirattal, és ő tette közzé az eseményt, amelyre szép számmal érkeztek: 15-20-an voltunk .


Rodina Hajnóczyovcov, indické obrazy a listy Rózsa Hajnóczy

Címke: Hajnóczy,

Rád by som predstavil dve osoby z jednej levočskej meštiackej rodiny a ilustroval prednášku niekoľkými pôvodnými fotografiami.  Nemienim sa zaoberať ďalekosiahlými príbuznými vetvami, sústredím sa na otca a dcéru, a na niekoľko údajov z ich života

Schermann Ákos
(Preklad: S'arolt Timcsáková)

Magyar nyelven:
Hajnóczy Rózsa és édesapja, Hajnóczy R. József

 


Starý dom – denník Márie Barcsovej

Mária Barcs nebola vedec, ani lekár či umelec. Nemala ani maturitu. To, že teraz sa dostáva medzi významné osobnosti vďačí svojmu štvorzväzkovému zápisníku, v ktorom nám približuje levočskú spoločnosť pred 100 rokmi videnú cez nadšený a láskyplný pohľad mladej dievčiny.

Hollóházy Ildikó
(Preklad: S'arolt Timcsáková)

Magyar nyelven:
Barcs Mária naplója


Maďarsko-spišské styky medzi Levočou a Debrecínom

Erno (Ernest) Osterlamm v Debrecíne
 
Teofil Kovács, vedecký spolupracovník (Zbierky reformovej cirkve v Debrecíne [Debrecen])
Preklad: Sarolt Timcsáková

Magyar nyelven:
Lőcse és Debrecen szerepe a magyar-cipszer kapcsolatokban


Szepesgörgői Csáky kastély

Szepességiek 2. lőcsei találkozója - látogatás a szepesgörgői Csáky kastélyban

Keveseknek adatik meg, de nem lehetetlen meglátogatni a szepesgörgői kastélyt. Mi is ezt tettük a szepességi baráti kör rendezvényének első napján. Amíg a bebocsáttatásra vártunk, Czenthe Miklós szólt pár szót a Görgey családról.


História rodiny Probstnerovcov

PhDr. Alena Kredatusová, zástupkyňa riaditeľa Levočského štátneho archívu
Preklad: S'arolt Timcsáková

Magyar nyelven:
A Probstner-család története


O genealogickom výskume rodov na Spiši

PhDr. František Zifčák, riaditeľ Levočského štátneho archívu


A Szent Jakab templom epitáfiumai

Epitáfiumok a lőcsei Szt. Jakab templomban

PhDr.Eva Spalekova, Restaurátor Műhely, Lőcse
Fordította: Timcsák Sarolt

Článok v slovenčine:
https://szepesikor.hu/fontos/epitafy-v-chrame-sv-jakuba-v-levoiArcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom