Családtörténet

Libiczei Heinrich

Libiczei Heinrich (1851 Leibic - 1929 Nagyszeben) gyermekeinek szóló levél formájában írta meg visszaemlékezéseit és családjának történetét.


Dercsényi Weisz János

Dercsényi János (1755-1837), orvos és természetbúvár, Weisz János lőcsei ev. lelkész fia
Významný lekár a prírodovedec János Dercsényi
The excellent medical doctor and naturálist  János Dercsényi
Der Arzt und Naturwissenschaftler János Dercsényi


Hazátlanok

Címke: Kováts,

A beszélgetés során Kováts Judit Hazátlanok című regényéről volt szó, ami a cipszerek elűzéséről szól - és persze ennél jóval többről is...  (videó)


Dr. Merényi Scholtz Gusztáv

A Merényi Gusztáv Kórház névadója, a magyar repülés-orvostan és vérellátás megalapítója


Pataky Tibor Sámuel

A szepesi X lándzsás petróci Petróczy család leszármazottja baráti körünknek aktív levelező tagja volt.

PATAKY TIBOR SÁMUEL: SZEPESSÉGI EMLÉKCSOKOR


A Görgey család

Címke: Görgey,

Tisztelet a Görgey-családnak!

A Görgey-család példa az ősi szepességi családoknak, hiszen a 13.szd-tól folyamatosan éltek e földön melyért "könnyű szívvel áldoztak vagyont, éltet".


Ruszkini látogatás 2015

Szepességiek 2. lőcsei találkozójaalkalmával néhányan az elpusztított Ruszkint keresték fel. Erről Lorx Ádám számolt be..


A lőcsei evangélikus temető sírjegyzéke R-Zs

Pogány Gusztáv ev. lelkész aprólékos, gondos munkával, hosszú kutatás eredményeképpen 1961-ben állította össze az itt közölt regisztert, miután minden hivatalos dokumentum megsemmisült. Felbecsülhetetlen értékű munkája a temető megmentésének első és legfontosabb lépése volt. Az utolsó temetésre 1958. május 23-án került sor.

A sírjegyzéket három részre bontva közöljük.


A lőcsei evangélikus temető sírjegyzéke K-P

Pogány Gusztáv ev. lelkész aprólékos, gondos munkával, hosszú kutatás eredményeképpen 1961-ben állította össze az itt közölt regisztert, miután minden hivatalos dokumentum megsemmisült. Felbecsülhetetlen értékű munkája a temető megmentésének első és legfontosabb lépése volt. Az utolsó temetésre 1958. május 23-án került sor.

A sírjegyzéket három részre bontva közöljük.

 


A lőcsei evangélikus temető sírjegyzéke A-J

Pogány Gusztáv ev. lelkész aprólékos, gondos munkával, hosszú kutatás eredményeképpen 1961-ben állította össze az itt közölt regisztert, miután minden hivatalos dokumentum megsemmisült. Felbecsülhetetlen értékű munkája a temető megmentésének első és legfontosabb lépése volt. Az utolsó temetésre 1958. május 23-án került sor.

A sírjegyzéket három részre bontva közöljük.


Csépánfalvi Teöke nemzetség

A nemzetség egyike a Szepesség alapjait letevő, első foglaló tízlándzsás nemes családoknak, akik rokonságban állnak a legjelentősebb szepességi családokkal. Két családtagot mutatunk be közülük.


Síremlékek a Szt. Jakab templomban

A Szt.Jakab-templom ismert honlapjának magyar szövegéből a síremlékek részre utalok, mivel itt több evangélikus polgár, lelkész szerepel a templom evangélikus korszakából. Hain Miklós, Zabler Jób, Schwab János (Johann) sírját ki is emeltem. Azonban nyilván a többiek közt is több evangélikus lehetett, pl. a Thurzó-családtagok síremlékei (pl. Thurzó Szaniszló evangélikus nádor). Így gyakorlatilag a legkorábbi időkből származó lőcsei evangélikus síremlékek éppen itt, a Szt.Jakab-templomban keresendők.
Czenthe Miklós


Koszorúzás Görgei Artúr lovasszobránál

2018.jan.30-án, Görgei Artúr 1848-as honvédtábornok születésének 200 évfordulóján a szepességi baráti kör megkoszorúzta a budavári Görgei-lovasszobrot. Jándy Péter szerezte be a koszorút, Hollóházy Ildikó látta el szalaggal-felirattal, és ő tette közzé az eseményt, amelyre szép számmal érkeztek: 15-20-an voltunk .


Rodina Hajnóczyovcov, indické obrazy a listy Rózsa Hajnóczy

Címke: Hajnóczy,

Rád by som predstavil dve osoby z jednej levočskej meštiackej rodiny a ilustroval prednášku niekoľkými pôvodnými fotografiami.  Nemienim sa zaoberať ďalekosiahlými príbuznými vetvami, sústredím sa na otca a dcéru, a na niekoľko údajov z ich života

Schermann Ákos
(Preklad: S'arolt Timcsáková)

Magyar nyelven:
Hajnóczy Rózsa és édesapja, Hajnóczy R. József

 


Starý dom – denník Márie Barcsovej

Mária Barcs nebola vedec, ani lekár či umelec. Nemala ani maturitu. To, že teraz sa dostáva medzi významné osobnosti vďačí svojmu štvorzväzkovému zápisníku, v ktorom nám približuje levočskú spoločnosť pred 100 rokmi videnú cez nadšený a láskyplný pohľad mladej dievčiny.

Hollóházy Ildikó
(Preklad: S'arolt Timcsáková)

Magyar nyelven:
Barcs Mária naplója


Maďarsko-spišské styky medzi Levočou a Debrecínom

Erno (Ernest) Osterlamm v Debrecíne
 
Teofil Kovács, vedecký spolupracovník (Zbierky reformovej cirkve v Debrecíne [Debrecen])
Preklad: Sarolt Timcsáková

Magyar nyelven:
Lőcse és Debrecen szerepe a magyar-cipszer kapcsolatokban


Szepesgörgői Csáky kastély

Szepességiek 2. lőcsei találkozója - látogatás a szepesgörgői Csáky kastélyban

Keveseknek adatik meg, de nem lehetetlen meglátogatni a szepesgörgői kastélyt. Mi is ezt tettük a szepességi baráti kör rendezvényének első napján. Amíg a bebocsáttatásra vártunk, Czenthe Miklós szólt pár szót a Görgey családról.


História rodiny Probstnerovcov

PhDr. Alena Kredatusová, zástupkyňa riaditeľa Levočského štátneho archívu
Preklad: S'arolt Timcsáková

Magyar nyelven:
A Probstner-család története


O genealogickom výskume rodov na Spiši

PhDr. František Zifčák, riaditeľ Levočského štátneho archívuArcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom