Bruckner Károly

2023.03.09.

Címke: Bruckner , Gretzmacher , Emeritzy

Azonkívül, hogy a líceumot igazgatta, számos egyházi és világi tisztséget töltött be, volt ereje s ideje  még a késmárki kaszinó és a vasárnapokon működő Szabad Lyceum alapítására is, éjszakánként pedig cikkeket írni a hazafias szellemű Karpatenpost és a Zipser Bote számára.


BRUCKNER KÁROLY (1863-1945), egy felsőlövői cipészmester legidősebb fia, matematika-fizika szakot végzett, majd, 1889-től a neves, magyar, elit iskola, a késmárki líceum tanára, majd igazgatója lett, negyedszázadon keresztül.  Felesége, a cipszer Gretzmacher Margit (1873-1940) a szepességi szász asszonyok mintájára, hűséges, kötelességtudó, szorgalmas és beosztó volt. A házaspár „áhítatos szerénységgel élt,”akárcsak „a többi, régi, idegenből idekerült szász polgári család”(Márai). 

Bruckner Károly azonkívül, hogy a líceumot igazgatta, számos egyházi és világi tisztséget töltött be, volt ereje s ideje  még a késmárki kaszinó és a vasárnapokon működő Szabad Lyceum alapítására is, éjszakánként pedig cikkeket írni a hazafias szellemű Karpatenpost és a Zipser Bote számára.

Bár származásra nem volt cipszer, idővel egyre jobban azonosult felesége családjának lelkületével, s vállalta az értük való kiállást. Már az első világháborút követő események sodrában azok között volt, akik a Szepesi Német Köztársaságot megpróbálták életre hívni. Az ezt követő évtizedekben is mindvégig harcolt – a hazaárulás vádjával való meghurcolás ellenére is – a népek (csehek, szlovákok, szászok, magyarok) együttélésnek ügyéért. Folyamatos ellenőrzés alatt tartották s nemegyszer börtön fenyegette. Mikor pedig a hatalom új birtokosai a késmárki líceumot szlovák középiskolává akarták tenni, életét tanácskozások, tárgyalások töltötték ki. 1919. augusztus 12-én Pozsonyba a szlovák miniszterhez, rákövetkező napon pedig Masarykhoz vitte a vonat. „A Szepesség németségének megtartása érdekében harcot folytatott és tisztán az ő határozott fellépésének köszönhető, hogy a szepesi német, de a hazafias magyar kultúrának is a két világháború között egyetlen védőbástyája a késmárki evangélikus líceum volt.

1945-ben Késmárkról Felsőlövőre (Oberschützen), a családi házba menekült, s ott is halt meg.

Érdemei ellenére, Szlovákiában ma is hallgatnak róla és a nevét kihagyták a líceumi tanárok emléktáblájáról.

Bruckner Éva: Brucknerek és cipszerek

Német nyelvű életrajza itt olvasható:
Karl Bruckner -Gimnasialdirektor in Käsmark (1899-1906 und 1912-1929) - Von Dr. A. E. Emeritzy

 


Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom