Alexander Béla

2023.03.21.

Címke: Alexander

Dr. Alexander Béla (1857-1916) röntgenológus, a röntgensugarak terápiás és diagnosztikai céllal történõ felhasználásának egyik elsõ magyarországi szaktekintélye. 1906-tól a Budapesti Központi Röntgenlaboratórium vezetõje, e szakterület elsõ magyarországi egyetemi elõadója. 1967 óta a Radiológiai Intézet az õ nevét viseli.


Alexander Béla (1857-1916), a magyar radiológia „nagy embere” emlékezete halála
105. évfordulóján

Béla Alexander, „Great Man” of Hungarian radiology (1857-1916) on the 105th
anniversary of his death

Dr. Bruckner Éva ny. egyetemi docens
Caleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat 2021. Vol. 11. No. 22.

https://drive.google.com/file/d/1Ym2zb3N3VMM8qN6D82r6zlmRBG0dkQxr/view?usp=sharing

Képek


Dr. Alexander Béla 1909-ben, Budapesten Nyughelye a késmárki történelmi temetőben Lányának is emléktáblát állítottak a késmárkiak.

Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom