Szepességiek 14. összejövetele 2023

2023.11.27.

A szepességi baráti kör 14. szepesi estje

2023.nov.24.péntek


A szepességi baráti kör 14.szepesi estje, 2023.nov.24. péntek, 17-21 óráig, Budapest, V.ker.Hold utca, 18-20. ref. gyülekezet termében. 


A lőcsei evangélikus gyülekezet régi hagyománya (1839) szerint az egyházi év végén Örökélet vasárnapján (Ewigkeits-Sonntag) megemlékeztek az előző évben elhunytakról (Todtenfest).  
2010 óta évente gyűlnek össze a szepesi származásúak, a Szepesség után érdeklődők, a „Szepesség barátai”. Idén különösen szép számmal jöttünk össze, 43-as személyesen és ketten online, össz. 45-en. További 16 fő jelezte, hogy valamilyen akadályoztatás miatt nem tud részt venni. 
Avar Gábor mérnök, a Hold utcai ref. gyülekezet presbitere házigazdaként köszönti a megjelenteket (ő gondoskodott az valódi jelenlétű és online részvétel egyidejű megvalósításáról). 
Demeter János ref.lelkész áhítatában sorolta fel az múlt években elhunytakat: Kostenszky Kázmér , Képessy Imre , dr.Kováts Dániel , Simén András , Duray Miklós. Az elhunytak életéről, munkásságáról, a Szepességhez fűződő kapcsolatáról is szó esett. 
Tóthmátyásné Hollóházy Ildikó, aki a szepesi baráti kör tagságát alkotó szepesi levelezőlistát gondozza, beszámol róla, hogy a listának jelenleg kb. 200 tagja van. A szepesi kör új honlapja idén teljesen átvette a régi honlap szerepét, ami technikai okból megszűnt. A régi honlap értékes tartalmának jelentős része átkerült az új honlapra. 
A szepesi facebook-csoport taglétszáma 2300 fő, számos szlovákiai magyar is részt vesz benne. Ez a Szepesség iránt érdeklődők tágabb körét jelenti, ahol a baráti kör eseményeiről, híreiről is értesülni lehet. 2023-ban a legjelentősebb esemény a 4.szepesi találkozó volt, 2023.szept.29-okt.1. Lőcse és Késmárk helyszínekkel.  Késmárkon találkozhattunk a nemrég sugárzott, a Kárpát-medencei magyar szórványokról szóló Magyar Atlantisz filmsorozatban szereplő szepesi magyarokkal. 
A szepességi körrel kapcsolatban álló szervezetek beszámoltak az idei év tevékenységéről.

Albertné Görgey Zsuzsanna a Görgey kör alelnöke az 1848-49-es szabadságharc 175.évfordulóján szervezett ünnepségekről, ill. Görgei Artúr tábornok emlékének ápolásáról beszélt.

Dr.Greschik Gyula elmondta, hogy a lőcsei Domus Scepusiensis szállással várja a Lőcsére látogatókat.  

A Genersich Antal-alapítvány részéről Kriszta Edina idei évi programjaikról beszélt, amellyel a Szepességen és Erdélyben is jelen voltak.

Berzeviczy Etelka beszámolt róla, hogy Berzeviczy Gergely (1763-1822) neves közgazdász, író tiszteletére szülőfalujában, Kakaslomnicon szlovák történészek kezdeményezésére konferenciát rendeztek.  A Berzeviczy-család helyi kastélyairól és síremlékeiről is szó esett. 

Schermann Ákos az iglói Szepesi múzeum „szepesi németek” időszaki kiállításának tapasztalait említette, mely kiállítást a szepesi találkozó során megnézhettünk, kúrátori vezetéssel.  Idén az érdi földrajzi múzeumban Dobsináról szóló fotókiállítás volt látható.  

Gömöry Árpád régi dobsinai család leszármazottjaként nagyapjáról, Gömöry Árpád tábornokról beszélt. Neves dobsinai lokálpatrióta volt, a Putnokon 1926-ban megjelent Dobsina emlékkönyv egyik kiadója volt.  Gömöry Árpád Miskolc két világháború közt közismert polgára volt, első világháborús emlékeiről emlékirata maradt fenn (ennek kiadását is tervezik). Steiner Zsófia (Miskolc) hozzászólt e témához. 

Bruckner András a hajdani nyugat-magyarországi (felsőlövői) származású Bruckner-család leszármazottjaként: a Szepességen aktív családtagok közül nagyapjáról Bruckner Ottóról beszélt, aki Késmárkon tanított, a város köztiszteletben álló polgára volt. Róla nevezték el az idegenforgalmi szakembereket képzőkésmárki szakiskolát.  Másik nagyapja, Andor Nitsch, a két világháború közt a szepesi német párt vezetőjeként a cipszer ügy, magyarokkal együttműködő képviselője volt. Elmondta, hogy meglátogatta őt Czábóczky Szabolcs fiatal kassai történész, doktorandusz, aki kutatja a Szepesi Német Párt történetét, cseh- és szlovákiai levéltárak anyagát feltárva.

A jó hangulatú est végén lehetőség volt kötetlen, baráti beszélgetésre. 

Felj. 2023.dec.4. Czenthe Miklós 

 
 

KépekArcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom