Szepesi Ház projekt

2019.09.26.

Címke: Greschik , Steinhausz , Lőcse , Szepesi Ház

„Alapvető célom, hogy a Szepesi Ház a többnyelvű szepesi kulturális múlt építészeti, műtörténeti, vallási, nyelvi hagyatékának gyűjtése, feldolgozása, megismertetése révén életben tartsa Lőcse, a Szepesség és a mai Szlovákia területén élt generációk kulturális értékeit és azt megismertesse mindazokkal akik érdekeltek, vagy ma ott élnek.”


 

„Alapvető célom, hogy a Szepesi Ház / Zipser Haus / Spišsky Dom a többnyelvű szepesi kulturális múlt építészeti, műtörténeti, vallási, nyelvi hagyatékának gyűjtése, feldolgozása, megismertetése révén életben tartsa Lőcse, a Szepesség és a mai Szlovákia területén élt generációk kulturális értékeit és azt megismertesse mindazokkal akik érdekeltek, vagy ma ott élnek” – mondja dr. Greschik Gyula, a Szepesi Ház Alapítvány alapítója, a lőcsei Mészáros utca 15. számú ház tulajdonosa. Az alábbiakban ő ismerteti a projekt, illetve az alapítvány céljait.

 

AZ ADOTTSÁGOK – LEHETŐSÉGEK

A Lőcse belvárosában lévő házas ingatlan – az egykori Steinhausz-ház – az egykori polgári életvitelnek megfelelően két párhuzamos utcára nyílik és több épület áll rajta.  

Státusza „műemlékként nyilvántartva” a világörökség részének nyilvánított környezetben.

A folyamatban lévő felújítás három épületre terjed.

A városközpont felőli oldalon lévő ház értéke a földszinten lévő gótikus boltozatú helyiség, és a XV. – XVIII. századból látható (vésett, stukkó, festett ) írásos emlékek.

A családi feljegyzések szerint a gótikus helyiség egykor – amikor arra volt szükség volt – a német-ajkú evangélikus gyülekezet titkos istentiszteleti helye volt.

Ez a helyiség – statikai megerősítés után – előadások és kiállítások rendezésére tehető alkalmassá. 

Előtte, és a földszint másik oldalán a helyiségeket lakószoba - kutatóhely - könyvtár - társalgó funkcióra lehet alkalmassá tenni. Ebben az épületben összesen 10 helység van. 

Az emeleten saját használatú lakás van.

Az udvari földszintes épületszárnyban lévő hét (12 - 19 m2) méretű helyiség vendégszobákká alakítható, egyes szobák összevonásával akár apartman is létrehozható. 

Ezek használata a kutatók, és a látogató szepesiek használatát szolgáltathatja.

A harmadik épület önálló, egy helyiség és a hozzá kapcsolódó filagória az előtte lévő kerttel koncertek tartására is alkalmas lehet.

Egy korábbi épület romjainak eltávolításával személygépkocsik számára belső parkoló alakítható ki.

 

 

ÁLLAPOT - TEENDŐK

A XIX. század végi utolsó építési beavatkozás után, az 1970-es évektől kis lépésekben folyik felújítás.

Három éve épült meg a szennyvízvíz-elvezető csatorna hálózat.  Az előírásoknak megfelelő villamos rendszer fővezetékei kiépültek.

Rendben van és szép az utcai homlokzat, a kapuval és az ablakokkal.  Mindhárom, a Zipser Haus / Szepesi Ház / Spišsky Dom céljára is használatba vehető épület fa tetőszerkezete és fedése új anyagból (cserép, ill. horganyzott vaslemez) elkészült, „a kalapot már feltettük.” Az elektromos-, víz- és csatornarendszer fővezetékei az épületekben végződnek.

Az udvar azonban rendezetlen. Az épületek udvar felőli homlokzatának  felújítása, az udvar kőburkolatának visszaépítése, az autó parkoló kialakítása hátra van. Csakígy az épületek belső restaurálása, beleértve a szobák és mellékhelységek kialakítását, felszerelését és a fűtés megoldását.  Gondoskodni kell a vendégszobák és közös helyiségek bútorairól is.

Minden beavatkozáshoz hatóságilag elismert, műemlékes tervezési jogosultsággal bíró építészmérnöknek kell a terveket elkészítenie. Ezeket aztán több helyen kell egyeztetni és engedélyeztetni mielőtt építéshez lehet fogni. 

 

A LEGSÜRGŐSEBBEK

Mindenekelőtt a gótikus helyiség emlékhely lehetne az evangélikusok számára, de boltozatát kell megerősíteni.  Össze kellene kapcsolni az utcai szobával, hogy előadások, kiállítások rendezésére is alkalmas legyen.  Ezt is és a további beavatkozásokat is meg kell terveztetni, engedélyeztetni, majd jöhet az építés.  

Az udvar kialakítását is meg kell tervezni, hogy szállítani, közlekedni, és majdan jól használni lehessen.  Az elektromos-, víz- és csatorna rendszer vezetékeit az épületekben végződő fővezetékektől a tervezett kialakítást kiszolgálóan tovább kell építeni.  

Kiváló lőcsei építészmérnök műterme végezte eddig is a kötelező műemléki kutatást, a tervezést, ellenőrzést, elszámolásokat, engedélyeztetéseket, és a kapcsolódó egyéb feladatokat.  Ők biztosan vállalkoznak azokra a műszaki feladatokra is, amire lesz pénz. 

Megbízható, színvonalasan dolgozó, műemléki építkezésben jártas vállalkozók akadnak a környéken.  Ők dolgoztak az utóbbi években is a házon.  A koncepció építészi vázlattervi papírra vetése és előzetes tervezői költségbecslés elkészítése kell megalapozza a továbbiakat.

 

MIKORRA LEHET KÉSZ ?

Amint az elgondolt rekonstrukció vége látható (anyagi fedezete megvan, vagy biztosnak látszik), természetesen az üzemeltetési, a gondnoki és más jogi kérdéseket is rendezni fogom.

Ha ma meglenne a fedezet, 2015. év második felében látnám lehetségesnek az üzemeltetésmegindítását, tehát mintegy egy éves átfutást vélek reálisnak tervezéssel, engedélyeztetéssel és építéssel. 

Ha mint eddig, csak saját erőből és a szlovák minisztérium támogatásából készül, még több évig is eltarthat a megvalósítás.

Lásd még: Minuszkulás vésetű kapuoszlop Lőcsén

2015-ös amatőr videónk megtekintése
 

KépekArcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom