Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject 2010

2021.01.14.

Címke: Genersich

2010. szept. 30 és okt 3. között három helyszínen - Késmárkon, Lőcsén és a lengyel Szepességben, Nedec várában kerül sor a Dr. Genersich Antal alapítvány rendezésében arra a szimpoziumra, mely a Szepesség többnyelvű és több kultúrájú történelmi és tudományos értékeinek feltárásával a három nemzet civil szervezeteinek együttműködését és végső soron a három nemzet közötti kölcsönös megértést hivatott elősegíteni.


Az Alapítvány névadója dr. Genersich Antal, orvosprofesszor, az MTA rendes tagja (1842-1918), korának kiemelkedő tudósa. Több évvel Robert Koch előtt megállapította a különbözőséget a humán és szarvasmarha TBC betegség kialakulásában. 1870-1895 között Kolozsvárott (ma Románia) volt a patológia professzora és rektor, ezután Budapesten professzor, 1910/11-ben rektor. Igazi európai polgár.

Dr. Genersich Antal születésének 150. évfordulójára készülve 1991-ben hozták létre a Genersich Alapítványt, amely évek óta foglalkozik a lengyel, magyar, német és szlovák civil szervezetek közötti együttműködés erősítésével, a XVIII.-XIX. században élt három Genersich-testvér életművének ápolásával.

A jelen project célja az, hogy a civil szervezetek között elősegítse a párbeszédet és a kölcsönös megértést azáltal, hogy feltárják és továbbfejlesztik a Szepesség régiónak a kulturális tradicióit. A több kultúrájú és többnyelvű történelmi és tudományos értékek feltárásában egyebek mellett a gazdag Genersich hagyományokra is alapozzuk a projectet.

 

Program

 

2010. szeptember 30. csütörtök, Késmárk, Hotel Legenda

14.00.   Megnyitó

MUDr. Peter Slovik, főorvos, a Késmárki Dr. Alexander Béla Orvosi Társaság Elnöke

14.05.   A Késmárki Orvosi Társaság és az orvoslás története Késmárkon - MUDr. Peter Slovik,. MUDr Ivan Murgas, emer. főorvos

14.20.   A késmárki Genersich testvérek - Keresztély, János és Sámuel - és a tudományok

Mgr. Milan Choma, Schola Humanitatis, Dr. Katarina Slavickova, a Lyceumi Bibliotheca igazgatója Késmárk

14.35.   A Késmárki Karpatendeutsch Társaság működése: Ing. Vojtech (Béla)Wagner, Késmárk

14.50.   A szepesszombati Dr. Genersich Antal ( 1842-1918 ).Nagyszombattól Kolozsvárig - Dr. Szekeres Ibolya, Budapest.

15.05.   Dr. Genersich Antal kiemelkedő patológiai munkássága - Drd. Bugyik Edina, Budapest

15.20.-15.30. Megbeszélés

16.00.   Dr. Genersich Antal emléktáblájának felavatása -  Hradné námestie 51 szám

Köszöntőt mond: Ing Igor Sajtlava, Késmárk Polgármestere

 

2010. október 1. péntek, Lőcse, színház

13.30.   Megnyitó
            Ing. Miroslav Vlkovsky, Lőcse polgármestere
13.35.   Lőcse: a hagyományok városa. - Doc. Ivan Chalupecky PhD., a Szepesi Történeti Társaság Elnöke

13.55.   A Lőcsei Regionális Restaurátor Műhely működése 1983 - tól - Ing. Ivan Tkac, igazgató

14.05.   A Lőcsei Evangélikus Történelmi Temető. - Czenthe Miklós és Astrid Kostelnikova-Zwillingova PhDr.

14.15.   Dr. Genersich Sámuel élete és munkássága - Dr. Varga Márton, Budapest

14.25.    A Szepesség és a Tátra kutatói, feltárói -  Dr. Kubassek János Ph.D.,a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, Érd

14.45.   Pavol Jozef Šafárik és a kassai PJS Egyetem prof. Rácz Olivér, e. tan.,a Kassai Orvosi Társaság tudományos titkára

15.05.- 15.10. Zárszó

15.30.   Koszorúzás Dr. Genersich Sámuel sírjánál

Dr. Czenthe Miklós igazgató, Evangélikus Országos Levéltár, Budapest, Mgr. Daniela Strpkova lelkész, Lőcse

16.00.   Fogadás: Városi Színház - Hotel Stela

 

2010. október 2. szombat, Nedec, Vármúzeum, Művészettörténészek Egyesülete

12.00.   Megnyitó

Mgr. Ewa Jaworowska Mazur, igazgató, Nedeci Vármúzeum

12.05.   A Lubaczowi Lengyel – Magyar Baráti Társaság (TPWL) működése 2003 – 2010. - Ing. Zenon Swatek, elnök, TPWL

12.15.   Testvérvárosok: Érd és Lubaczow - Mgr. Ewa Sebestyénné-Majchrowska, a Csuka Zoltán Könyvtár ig.helyettese, Érd

12.25.    A katyni tömeggyilkosság. - Orsós Ferenc akadémikus, - a törvényszéki  orvostan professzora – élete és munkássága

Dr. Szalay Csaba Imre, Budapest

12.35    A Szepesség szerepe a magyar-lengyel kapcsolatokban

Dr. Czenthe Miklós igazgató, Evangélikus Országos Levéltár, Budapest

12.40.   A Szepesség és a Tátra kutatói, feltárói - Dr. Kubassek János Ph.D.

12.55.   Zárszó.

Mgr. Ewa Jaworowska - Mazur

13.00. - 14.00.  Megbeszélés - Ebéd

 

Magyar nyelvű összefoglaló: szervezetek, események

2010.08.19

A pályázat célkitűzéseinek megvalósításában közreműködő szervezetek:

  1. A pályázatot benyújtó Dr. Genersich Antal Alapítvány (GAA), amelynek fő célja a multikultúrális Genersich hagyaték ápolása a több országot átfogó párbeszéd és a hálózatszervezés segítségével. A  szervezet kijelölt kapcsolattartója és a megvalósításáért felelős személy tudományos fokazattal rendelkező Genersich leszármazott.
  2. Az Érdi Lengyel- Magyar Kulturális Egyesület (L-M. KE), amely  másik magyar szervezetként ökumenikus beágyazottságú, és így természetes partnere a EvEgyL-nek, továbbá a Lengyel- Magyar baráti társaságoknak Magyarországon, és áttételesen Lengyelországban.
  3. Az Evangélikus Egyházközösség Lőcsén (EvEgyL), amely a Szlovák Evangélikus Egyházhoz tartozó civil szervezet, és több szálon kapcsolódik a ZHS-SDS-hez.
  4. A Szepesség történelmének kutatásáért alaptevékenységként felelős Spissky Dejepisny Spolok - Zipser Historiche Verein - Szepesi Történelmi Egyesület (ZHS-SDS).
  5. A lengyel "L-M. T", azaz a "Towarzystwo Polsko-Węgierskie w Lubaczowie"egy dinamikusan fejlődő és a magyar L-M. T társszervezeten keresztül sok magyar kapcsolattal rendelkező civil szervezet.

Az összes résztvevő mélyen érdekelt a projektben, tevékenységük szervesen segíti a projekt célkitűzéseinek megvalósulását és sok szálon, szervesen kapcsolódnak egymáshoz, egymás tevékenységeit kiegészítve és katalizálva.

Tevékenységük beágyazott hazájuk és a szomszédos országok rokon tevékenységet folytató civil társadalmába. Hatékonyan működnek együtt a helyi önkormányzatokkal és az eredmények elterjesztéséhez szükséges kapcsolatépítő potenciáljuk számottevő a Szepességben.

Mindkét szlovák szervezet fő tevékenysége a Lőcse-Késmárk város-pároshoz kötődik. Az EvEgyL által karbantartott és őrzött objektumok-dokumentumok a ZHS-SDS kutatásainak képezik a tárgyát, és ezek között különös jelentőségűek a Genersich családhoz is valamilyen módon köthetőek. Képviselőik és/vagy kapcsolattartóik Magyarországon is elismert, nemzetközi hírnevű tudósok, tudományos fokozattal rendelkező szakemberek.

A projekt 6 eseménye időben sorosan követi egymást. A 3-5. egymással szorosan összefüggő központi esemény képezi a projekt magját, és csak helyszínben különböznek.

  • A 3. esemény 2010. szeptember 30. csütörtöki és okt. 1. pénteki napon, Késmárkon és Lőcsén lesz magyar és szlovák résztvevőkkel.
  • A 4. esemény október 2. szombaton a Szlovák Tátrában és a Lengyel Szepességben lesz magyar, szlovák és lengyel résztvevőkkel.
  • Az 5. esemény október 3. vasárnap Késmárkon lesz magyar és szlovák résztvevőkkel.
  • A 1. és 2. (magyarországi és szlovákiai helyszínű) esemény a 3-5. központi esemény előkészítését szolgálja.

 


Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom