A Genersich Antal Alapítvány szepesi hagyományőrző tevékenysége

2020.12.28.

Címke: Lőcse , Késmárk , Genersich , Nedec

A Semmelweis Egyetemen működő Genersich Antal Alapítvány szerteágazó szepesi hagyományőrző tevékenységet folytat. A Genersich-család a 16.szd. óta lakik a Szepességen, Lőcsén és Késmárkon. A szepesi szász (cipszer) társadalomban évszázadokon át fontos szerepet játszottak, a közélet, a tudomány terén.


A Genersich-alapítvány igen aktív a szepesi kapcsolatokat ápol, a család többszázados cipszer hagyományai miatt fontos szerepet vállal szepesi hagyományőrzésben. 2008 őszén evangélikus teológusok részére szepesi tanulmányutat szervezett, amelynek során Késmárkon és Lőcsén kutatták a család nyomait. Eljutottak a késmárki líceumba, a temetőbe. Megismerkedtek Milan Choma tanárral, aki neves késmárki lokálpatriótaként sok emléktábla-állításnál működött közre. Az Lőcsén Kostelnikné Astriddal ismerkedtek meg, aki az evangélikus egyház felügyelőjeként, az evangélikus műemléktemetőt mutatta meg nekik. A tanulmányútról az evangélikus teológusok a teológusotthonban tartott külön esten számoltak be.

A 18-19.szd. fordulóján élt neves Genersich-fivérek (Christian, Johann, Samuel) közül Samuel Genersich sírja azonosítható Lőcsén. Az alapítvány e megviselt állapotú kősíremléket védendő, egy új, márvány síremlékkel helyettesítette.

Az alapítvány a magyarországi németek Neue Zeitung c. lapjának szerkesztőségével együttműködve szepesi estet rendezett.

Milan Choma tanárt, aki Hunfalvy Pál sérült magyar emléktáblájának restaurálásában és felállításában közreműködött, az alapítvány kutatóútra meghívta Budapestre.

Genersich Antal késmárki szülőházán állított emléktáblát a 2010-es konferencia

Az alapítvány kezdeményezésére 2010-ben Genersich Antal késmárki szülőházán emléktáblát állítottak. Ez az esemény beleágyazódott egy, az alapítvány által EU-s támogatással létrejött nemzetközi konferencia keretébe. Lőcsén, Késmárkon és Nedecvárán előadásokat hallgattak meg, helyi nevezetességeket néztek meg, találkoztak a helyi kulturális élet neves képviselőivel. A konferenciáról külön kötet jelent meg, amelyben szöveges és képes beszámolók mutatják be a Szepesség és a Genersich-család kapcsolatát, a Szepesség többnyelvű polgári hagyományait.

Az alapítvány a bécsi Collegium Hungaricummal együttműködve 2012-ben nemzetközi tudományos konferenciát szervezett Johann Genersich bécsi evangélikus teológiai tanár tiszteletére. Az előadások szövege tanulmánykötetben jelent meg. Johann Genersich bécsi lakóházán 2015-ben emléktáblát helyeztek el.

A Genersich-alapítvány orvostanhallgatóknak díjat adományoz, egyben számukra szepesi jutalom-tanulmányutat is szervez (ld. a 2013-asról szóló beszámolót).

Az alapítvány a Genersich Sándor anyagi támogatásával Késmárkon és Lőcsén helyi iskolák diákjainak jutalmat oszt minden évben. Ebben együttműködnek a két városi vezetőségével, ill. a szlovákiai németek képviselőivel.

Czenthe Miklós

További cikkek:

 Spis=Szepesség=Szpis=Zips Then&now_EUproject 2010

„Őseink európai közössége” – a Szepességről az MTV-n

Díjátadás a Semmelweis Egyetemen 2019. nov. 25-én:

 

KépekArcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom