Szepességiek 12. összejövetele 2021

2022.03.07.

Címke: Genersich , Bethlenfalvy , Raisz , Choma

A szepességi baráti kör 12. szepesi estje, 2021.nov.26.péntek,

(Hold utcai ref. templom gyülekezeti terme és online)


A vírushelyzet miatt „hibrid”, azaz vegyes módon tartottuk: azaz aki tudott, személyesen jött el, aki nem az online csatlakozott. A levelezőlistára három alkalommal küldtünk ki meghívót, megerősítésképpen. Nov.26. reggel pedig a zoom találkozó linkjét küldtük ki az online csatlakozáshoz.

Technikai okból nem volt egyszerű, voltak problémák: az online-csatlakozást egyrészt eleve kicsit később tudtuk kezdeni, míg a rendszert összeállítottuk, berendeztük a Hold utcában, másrészt az online résztvevők által mondottakat csak az online résztvevők hallották, a Hold utcaiak alig. A Hold utcában, aki hozzászólt, Avar Gábor laptopja elé ült, így az online résztvevők is látták. Az online-résztvevőket pedig a Hold utcában kivetítettük, hogy a személyesen résztvevők is láthassák őket.

Részt vettek:

A Hold utcában személyesen megjelent 15 fő, online (zoom linken) csatlakozott 16 fő.

Együttesen tehát 31 fő vett részt, míg 11 fő nagy sajnálattal jelezte akadályoztatottságát.

 

Program:

Avar Gábor házigazda segíti az online csatlakozást, ismerteti a technikai feltételeket. Az estről felvételt készít.

Czenthe Miklós szervező vezeti az estet. Köszönti a megjelenteket. Elmondja, ki jelezte, hogy sajnos nem tud jelen lenni. A szepesi baráti kör spontán módon szerveződik 2008-2009 óta, a Szepességről elszármazók és az iránt érdeklődőket gyűjti, célja a szepesi hagyományok ápolása, szepesi emlékek (újra)felfedezése és ismertté tétele. A többnyelvű szepesi hagyományokon belül a szepesi magyar és német kultúra a súlypont, fő tekintettel a cipszer emlékekre.

A szepesi esteket 2010 óta tartjuk, immár 12. alkalommal. 2014-ig az Üllői úti evangélikus központban, 2015-től pedig a Hold utcai ref. gyülekezetben jövünk össze. A lőcsei evangélikus gyülekezet 1839 óta megtartott Todtenfest hagyományát elevenítjük meg, akik a régi fatemplom lebontása, az új főtéri templom építése óta megemlékeztek az egyházi év végén, örökélet vasárnapja (Ewigkeits-Sonntag) alkalmából az előző években elhunytakról.

Demeter János ref. lelkész tartott áhítatot. Szólt az előző évben elhunyt barátainkról: Raisz Miklós, Milan Choma (Késmárk), Genersich Sándor (Florida-Esztergom), Bethlenfalvy Géza, Zsigmondy Árpád, Keresztes János, Genersich Mária, Bérczi István.

A Tóthmátyásné Ildikó által gondozott szepesi (lőcsei) email-levelezőlista tagságát tartjuk a kör tagjainak. Az Ildikó által vezetett tagokat tartalmazó táblázat szerint kb. 185 aktív tag van, de az elhunytak és a leiratkozottakkal együtt 227 főt tartunk nyilván. Továbbá 96 éves Mártikánkat telefonon szoktuk felhívni, ami neki nagy örömöt jelent.

A szepesi körnek két honlapja van, amely egymást kiegészíti. A régi kb. 2009 óta működik, ezt is Tóthmátyásné Ildikó gondozza. Havi 10ezer látogatót vonz, sok információt nyújt a kör eddigi tevékenységéről is. Tavaly óta indult a szepesi kör új honlapja (https://szepesikor.hu/), ezt Bethlenfalvy Gábor gondozza. A régi honlapon szereplő tartalmak egy részét átalakítva Tóthmátyásné Ildikó tett fel ide közleményeket (posztokat), pl. a szepesi estekről. Újabb közleményeket Bethlenfalvy Gábor és Czenthe Miklós írtak. Cikkírókat, szerzőtársakat várunk, akik írnak a listára, vagy más érdekes mondanivalójuk, közölnivalójuk van, jelezzék.

Továbbá működik egy facebook-csoport is: „Szepes megye történelme iránt érdeklődők köre”,  Szepes megye történelme iránt érdeklődők köre | Facebook), nagyobb létszámmal, ez mintegy „külső körként” szerepel, az újabb, népszerű közöségi média eszközével juttat el információkat a Szepességről, Felvidékről. A facebook-körnek kb. 1800  tagja van: magyarországiak (1378) és Felvidéken élők (280). Ugyanis célunk a felvidéki magyarsággal való kapcsolat ápolása is, együttműködés a szepesi hagyományőrzésben.

Az id.Greschik Gyula által létrehozott Domus Scepusiensis alapítványról ifj.Greschik Gyula szólt: édesapja térdműtéte miatt még gyógyulóban van, ill. a Mészáros utcai házban újra megjelenő könnyező fagomba okozta gondokról.

A Genersich-alapítvány nevében Kriszta Edina az elhunyt Genersich Sándorról beszélt, aki aktívan támogatta az alapítvány szepesi céljait. Dr.Tankó Attila titkár pedig a II.kerületi helyszíneken, vírushelyzetben bemutatott szepesi vándorkiállításról ejtett szót.

Csillag Bálint a levelezőlistán a dél-szepesi bányavidékről, Gölnicbányáról egy levélsorozatot közöl sok érdekes bányászattörténeti, helytörténeti részletet megismertetve.

Az idei felvidéki honismereti kerékpártúra a Szepességen volt, Köteles László vezetésével zajlott a program. Ő sokat foglalkozik a szepesi 1848-as emlékek ápolásával: megmutatta a Branyiszkói-hágón a II.világháború alatt lerombolt emlékmű helyett, az erdőben állított kopjafát is. A Branyiszkó alatti Korotnokon rendbetették az emlékművet, és meglátogatták az iglói temetőben levő honvédemlékművet is. Lőcsén az 1919-ben lerombolt főtéren állt honvédszobor maradványát nézték meg a múzeum raktárában (ezt Orosz Örs, Sine Metu csapata újraöntette és átmenetileg Gombaszögön van felállítva).

Tudományos kutatások a Szepességről: dr.Kováts Dániel ny. sárospataki főiskolai tanár Kazinczy és a Szepesség témában írt tanulmányt. Dr.Berzeviczy Klára, a Pázmány egyetem germanológusa pedig Lám Frigyes cipszer költőről állít össze kötetet. Neidenbach Ákos több tátrai témájú munkán dolgozik.

Előkerült értékes szepesi vonatkozású iratok: Schermann Ákos édesapjának, Sch.Szilárdnak irataiból az iglói öregdiákok 1960-as 70-es évek találkozóiról szóló naplót adta át, sok már értékes irattal az Evangélikus Országos Levéltárnak. Ráth András, dobsinai felmenőinek iratait mutatta be. Volt szó az 1926-ban Putnokon megjelent 600 éves Dobsina c. munkáról (az interneten is elérhető: https://mek.oszk.hu/05700/05706/), és a Gömöry Árpád-Lux Gyula által vezetett hajdani dobsinai körről.

Az online résztvevők közül Pozsonyból Hritz István és Adda Ágnes köszöntötte a résztvevőket, ill. Miskolcról Steiner Zsófia (szepesmerényi származású).

Az est „hivatalos része” 17-19 óráig tartott, de a Hold utcában megjelentek közül még sokáig maradtak, mert Csillag Bálint gazda bora, Czenthe Heni és Török Orsi pogácsája és a jó társaság marasztalta őket.

 

Feljegyzés, Czenthe Miklós, 2021.nov.27.

 

 

KépekArcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom