Arcképcsarnok

2020.11.03.

Címke: Görgei , Petzval

Régi lőcsei és más szepességi személyiségekről készült festmények és régi fényképek bemutatása


Régi lőcsei és más szepességi személyiségekről készült festmények és régi fényképek bemutatása.

Kezdjük mindjárt PÁL MESTER-rel, akit állítólag a Jézus születése (Betlehem) oltár sapkás pásztorának alakja ábrázol.

Képek


horvath_stansith_imre_1653 Lám Frigyes (Friedrich Lám, Késmárk, 1881 – Budapest, 1955. Raisz III. György Félix, Lubló várura Raisz III. György Félixnek, Lubló várurának felesége, Csépánfalvi Teőke Apollónia Genersich Gusztáv *Lőcse, 1865, +Kolozsvár, 1921 mattyasovszky_sandor Schulek Gáspár sz.: 1788 Schulek Gáspár képének hátoldala a feliratokkal Pfannschmiedt Christian szuperint. +1741 Osterlamm, Karl Johann, ev. lelkész, Lőcse 1759 - 1840 uo. Scholtz Samuel Sztupkai Samuel lőcsei polgármester, aki házát az ev. egyházra hagyományozta, ez a lelkészi lak Szennovitz Sámuel, tanító Herrmann János lelkész, 1732 Kassa - 1807 Lőcse Herrmann Lajos Forberger Vilmos (Késmárk 1848- Pöstyén 1928) Lőcsén volt középisk. rajztanár. A szepességi templomok freskóinak és oltárképeinek restaurálásában is tevékenykede Görgey Klári -Lőcsei városháza nagytermében, Göethe előadáson Görgey Klári alias Gretchen am Spinnrad Scholtz Gusztáv Lőcse 1911 Merényi Scholtz Gusztáv időskori képe. Ő a bánya és vaskohó tulajdonosa Merényben. Az előnevet és címert kapta Ferenc Józseftől. Ludmann Ottó (1839-1936) Petroczy_Zsofia Sponer_Anna_Katalin 1712-1794; 1.férje Genersich-Goldberger Dávid, 2.férje Badányi Mátyás Teöke Andor Scholtz András 1801-1867 Weber Sámuel ev. lelkész (1835-1908) Petzval Ottó; Rusz Károly metszete (1867) báró Mednyánszky László  - saját aláírásával, Nagyőri kastély udvarán Rombauer Tivadar szül: Lőcse, 1803. Az ózdi vasgyár alapítója (1846) korának egyik legkiválóbb mérnöke volt. Várady-Szakmáry János, Késmárkra való nemes 1737-ben. .(Forrás: NPT) Gorgey Baltazar;  Pozsonyi Muzeum Grodkovszky Zsigmond Korponay Gábor; Pozsonyi Muzeum Kuhlman/ Kulman Zsigmond, Lőcse Szabad Királyi Város bírája 1747-ben (Kép forrása: Nemzeti Portrétár) Cornides Márton az erdélyi, zsahóci evangélikus lelkész őssel (még Cornis néven)büszkélkedő Cornides család Mártonának képmása Görgei Artúr hadvezér - Barabás Miklós  festménye

Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom