Szepességiek 9. budapesti összejövetele, 2018. nov. 30.

2020.11.26.

Címke: Görgei , Kováts , Tompa , Pataky

2018. nov.30-i szepesi estünkön több alkalomról és kiállításról számoltunk be, melyek még a reformáció 500. évfordulójához kötődtek. Kedves vendégünk volt Orosz Örs.


Megemlékezés az eltávozottakról:
Pataky Tibor 2014  (elmaradt a megemlékezés, mert nem tudtunk róla)
Rochlitz Aladár 2017. dec.
Barsiné Pataky Etelka febr. 5 (Szent-Iványi leszárm.)
Szemerkényi László dr. febr. 15.
Misley Pál dr. febr. 23.
Ludányi Zoltán ápr. 26.  
Csukás Zoltán dr. ápr.
Bernhardt Béla  ápr.

Az elmúlt év eseményei:

17.11.07    Reformáció 500 – Ige – idők kiállítás
17.12.31.    Missura Tibor utolsó igehirdetése
18.01.14.    Gróh János akvarelljei Visegrádon †10 éve
18.01.12.    Cipszerek és a reformáció  OSZK, rádióműsor 02.07.
18.01.19.    Görgei emlékév kezdete
Megemlékezés Toporcon
http://mek.oszk.hu/04700/04739/html/  GÖRGEY ARTÚR
ÉLETEM ÉS MŰKÖDÉSEM MAGYARORSZÁGON 1848-BAN ÉS 1849-BEN
18.01.31    Koszorúzás a várban a Görgei szobornál születésének 200. évfordulóján
18.02.06.    Késmárkon Hoepfner Guidó kiállítás szül. 150. évf.
18.02.12.-18.05.22.    Cipszerek és a reformáció.  Kiállítás a Hold u.-i templomban
Zárórendezvény alkalmával egy munka megbeszélést tartunk, melyen megfogalmazásra kerülnének az alábbi kérdések:  kik vagyunk és hogyan kötődünk a Szepességhez, Felső-Magyarországhoz,  kapcsolatunkat hogyan rögzítsük és erősítsük,  más országok cipszereivel,  egymással itthon,  Felső-Magyarország kultúrájával, örökségével; a V4 milyen segítséget tud adni, e ennek eléréséhez mit kell tennünk;
18.05.10.    Felújított Szt. Erzsébet kút átadása (Lőcsén)
18.05 15-i hír    A határhalom üzenete. Johann Brichenzweig lőcsei szabó feljegyzőkönyve (1681) [Message of the Boundary Heap. The Notice Book of Johann Brichenzweig, a Taylor from Levoca (1681)]  
•    Feltöltötte a www.academia.edu adattárba András Péter Szabó 
18.06.07.    Lándzsások napja _ Csépánfalvy
18.06.07    Elmaradt tisztelgés:
Biztos többen emlékeznek Pataky Tibor Úrra, aki szepesi levelezőlistánk tagja volt, értékes hozzászólásai voltak. Jónéhány évvel ezelőtt hirtelen elköszönt, majd a kapcsolat megszakadt vele. Sajnos, amitől tartottunk, bekövetkezett, 2014-ben elhunyt. Azonban csak most tudtam meg bizonyosságot Csépánfalvy Zsolt barátunknak köszönhetően. 
Pataky Tibor Menyhért Sámuel 1939-ben született, 2014-ben hunyt el Svájcban, St.Gallenben. Édesapja, Pataky Tibor a két világháború közt neves szakpolitikus volt, Pataky Tibor (1888-1953), a kisebbségi ügyek államtitkári rangú vezetője, 1920-1944-ig.  Édesanyja Petróczy Alice (1900-1951), ünnepelt színésznő, ősi szepesi család sarja. 
Pataky Tibor édesapja a II.világháború alatti kormányzat hitleri befolyást ellensúlyozni kívánó részéhez tartozott, ezért 1944 őszén, a nyilas hatalomátvétel után menekülni volt kénytelen. Családjával a Szepességbe ment, a Tátrába, majd Lőcsére. 1945-ben tértek haza Budapestre, a családot 1951-ben kitelepítették. A szülők elhunytak. Pataky Tibor 17 évesen 1956-ben nyugatra jutott, Svájcba került. A St.Gallen-i egyetemen közgazdaságot tanult, szép pályát futott be, a svájci textilgyáros szövetség vezetője lett. 
Pataky Tibor a nyugati magyar emigrációban is ismert személyiség volt. 
Szepességi emlékeit írta meg néhány oldalon, érdekes stílusban, ahogy egy gyerek emlékszik a háborús évekre. 


    Genersich 100: megemlékezések, Genersich. Ernő zeneszerző.
18.06.22.    2018. június 22-én Lőcsén, majd Késmárkon került sor az Ifjúsági Genersich díjak átadására. 
18.06    Késmárki városháza: a kárpátnémet napok keretében vers- és prózamondó verseny. A budapesti Genersich-alapítvány képviselői is jelen vannak.


18.07    A lőcsei evangélikus levéltár története – Czenthe M. közreadja beszámolóját.
18.07    Késmárk: koncert az evangélikus fatemplomban
18.08     Dr. KOVÁTS DÁNIEL Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetése 
18.09    Késmárk. Thököly konf. kötet bemutatója (benne: Cz.M. előadása)
18.09    Csillag Bálint tevékenysége: többen jelezték köszönetüket: Tankó A., Greschik Gy. …
18.09.30.    Greschik Gy. beszámolója körlevélben
18.10    1848 – Szepesség, Czenthe
Tirts Rezső könyve 1903-ból az 1848-49-es Cornides-féle szepesi gerillák harcairól az interneten 
18.10.05.    Tátralomnic – ünnepi istentisztelet – Pejáchevich Katalin 100†
18.10.19.    Szent-Iványi József emléktábla avatás
18.10.27.    Szeretetvendégség a Kelenföldi gyülekezetnél, Czenthe Miklós előadásával, barti körünk tagjainak részvételével

 

Orosz Örs és a SINE METU bemutatkozása:

A 2018. nov. 30-i Todtenfest kedves vendége volt a Sine Metu Egyesület elnöke, Orosz Örs, aki Nyitra megye képviselője és a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője is.
Az egyesület már több mint egy évtizede foglalkozik felvidéki értékmentéssel, honismerettel, a magyar nyelv státuszának javításával valamint a honi magyarság immár legnagyobb rendezvényének, a Gombaszögnek a szervezésével. 
Orosz Örs két évvel ezelőtti kezdeményezésük ismertetésével kezdte beszámolóját: a lőcsei szobrász, Faragó József feketehegy-fürdői (Merény mellett) alkotásának, Tompa Mihály szobrának gombaszögi újraállítását mesélte el vetített képekkel. A gömöri származású költő születésének 200. évfordulója alkalmából fogtak bele ebbe a lehetetlennek látszó feladatba. Ifjúkori emléke volt a bokrok közt megbúvó üres szobortalapzat. A költőnek először (1868) csak egy emlékkövet állítottak, majd 20 évi gyűjtés után került sor a mellszobor felállítására, melyet a Trianon idején elpusztítottak. A Tompa-villában 1989-ig gyermeküdülő működött. 
A 2,6 tonna súlyú talapzatot az egyesület önkéntesei kézi erővel bontották szét, mivel megközelíthetetlen helyen volt. (A reformáció 500. évfordulója is motiválta a református lelkész emlékének mentését, de nem kaptak hozzá semmi támogatást.)
Fiatal művész (Éliás Ádám) régi fényképek alapján újrafaragta a büsztöt az Epreskertben. A süttői márványt ajándékba kapták hozzá. Gombaszögön felállították a talapzatot és ráhelyezték a büsztöt.
Orosz Örs elmondta, hogy nem szeretnék a magyar értékeket skanzenizálni, de eddig, sajnos, több értéket kellett Gombaszögre begyűjteniük, mivel nem lehetett az eredeti helyszínen a biztonságot garantálni.
Tavaly egy református templom harangjait mentették ki egy 100 %-ban romák lakta faluból, Szutorból. A templomból a romák minden faanyagot elvittek vagy felgyújtottak. De a lépcsőt és az emeleti födémet előbb lopták el, így a harangok megmaradtak. 2018 jan. 24-én egy utolsó istentiszteletet tartottak a templom mellett, szakadó hóesésben, mert már nem volt födém sem, majd alpinisták segítségével leemelték a harangokat. A gombaszögi pálos kolostor romjai közé egy haranglábra helyezték el őket, és 20 év után újra megszólaltak, mégpedig az idén október 7-én tartott első istentiszteleten, amikor az aradi vértanúkról is megemlékeztek. Egy 200 éves és egy 20. századi harangról van szó. (Hívtalak, de nem jöttetek – ez a nagyobbik harang felirata).
A harangláb mellé kilátót is terveznek, ahonnan majd be lehet látni az egész ásatási területet.
A pálos kolostor romjait tavaly vásárolták meg a magyar kormány hathatós támogatásával. Idén már kiástak egy 30 méter hosszú templomhajót, és találtak többek közt egy csodálatos festett zárókövet, fantasztikus középkori freskótöredék Jézus Krisztus áldásra emelt kézfejével. Hajdan ez volt a legnagyobb és leggazdagabb kolostor a régióban, és szeretnék folytatni az ásatást is, de forrásokat kell keresni…És ezen kívül is még további hasonló esetekről tudna beszámolni.
Ami most a legnagyobb vállalkozásuk lenne a Trianon 100. évfordulójára, az a lőcsei honvédszobor visszaállítása. Igazából ennek holléte évtizedekig nem derült ki, pedig keresték történészek, különféle szervezetek, intézmények, képviselők, de most mégis sikerült a nyomára bukkanni, darabokban ugyan, és hiányosan, de megvan és megszerezhető. A főprobléma, hogy a talapzatán jelenleg Stúr Lajos áll, politikus, nyelvújító… Esélytelen, hogy a helyére kerüljön. Selmecbányán van egy megszerezhető talapzat, amelyről lekerült a honvéd, ezt el kellene hozni, és a polgármester által köztéren kijelölendő helyre állítani. Ha ez sem megy, akkor jön a C verzió, hogy a lőcsei temetőben legyen felállítva.  Nem szeretnék, ha ez a szobor is Gombaszögön kötne ki a többi megmentett kincs mellett.
Minél több erős partnerre szükség lesz, támogatókat kell szerezni. Valószínűleg újra kell a szobrot önteni, ami 10 millió forintos nagyságrend, jóval több, mint a márványszobor újrafaragása volt. Összefogás szükséges, ahogy az a pozsonyi Petőfi szobornál is eredményre vezetett.
Két kiadványukat említette a Jelek a térben sorozatból: 1. A hely nevei, a nyelv helyei c., a magyar nyelvű köztéri feliratokkal kapcsolatos négynyelvű kiadványt és 2. Szoborsorsok címűt (Simon Attilával közösen). Még szűk két év van a Trianon évfordulóig, így a szoborállítással és a Szoborsorsok könyvvel, egyszerű szerény polgári eszközökkel tudna az egyesület méltóan revánsot venni, azért, hogy ezt a honvédszobrot Lőcsén harmadik nekifutásra és két ember halálát okozva tudták csak ledönteni a tömegbe lövetve a legionáriusok, holott Lőcse akkor is egy multietnikus város volt. Az ő emlékükre, és azért mert megtalálták a szobrot, az egyesület kötelességének tartja felállítani.
Cakó községben egy összedőlt malom értékeit mentették.
Orosz Örs megköszönte a sok levelet, amelyeket kapott, és amelyekre nem volt ideje válaszolni, köszönte a biztatást, és nem is számított rá, hogy fog válaszokat kapni, és nagyon örül, hogy ilyen szép szepességi, példaértékű együttműködésre van kilátás. 

Lejegyezte: Hollóházy Ildikó

Kiegészítés az internetről
Képes beszámoló a talapzat megmentéséről, azóta már az újrafaragott szobor is áll.
https://www.facebook.com/gombaszog/photos/?tab=album&album_id=1380005252049299   

Szentmisét és az aradi vértanúk tiszteletére megemlékezést tartottak október 6-án Gombaszögön, a pálos monostorrom feltárás alatt álló templomában.

https://ma7.sk/kozelet/hitelet/evszazadok-utan-ujra-elo-szakralis-terre-valt-a-gombaszogi-monostor?fbclid=IwAR11ISkSn40BgZZrCin05Q98935I996V4-zF3f_8CclQMqP4Z_d-8qJFfHs

VISSZA

Képek


A lőcsei honvédszobor anno... Lőcsei honvédszobor makettje a Hadtörténeti múzeumban. Tompa Mihály Gombaszögön, az eredeti talapzaton újraállított szobra .

Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Archív felvételek
Sírjegyzékek
Szepesi estek
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom