Szepességiek 3. lőcsei találkozója, Csetnek

2020.11.23.

Címke: Bebek , Csetneki , Gróh

Szepességiek 3. lőcsei találkozója, 2019. szept.29. vasárnap
Különprogramok: Csetnek


A találkozó késmárki programja és a közös ebéd után indultunk Csetnekre, előre megbeszélt időpontra. Sajnos várnunk kellett az idegenvezetésre, de legalább mindenki odaért. Tizen jöttünk össze, és a kedves lelkész, Mgr. Jana Ilčisková szakszerűen helyettesítette az idegenvezetőt. A találkozón a többször is segítségre kész Dr.Fritz-Beke Éva, a révkomáromi Református Szemle szerkesztője fordított, akinek ezúton is köszönjük segítségét!

A csetneki gótikus templom első építési fázisa a 13. századra tehető. A Bebek család egyik ágának, a Csetneki család képviselőinek tevékenységéhez köthető a templom kiépítése, mivel az eredetileg kisméretű falusi templomot a 14. század második felében építették át háromhajós bazilikává, minden bizonnyal a pelsőci nemzetségi templom mintájára.

1460-ban megkezdődött a templom építésének második fázisa. A templom tereit háló- és csillagboltozattal fedték. Az északi mellékhajó meghosszabbítása a mai napig befejezetlen. A 15. század második harmadában a két- és háromosztatú gótikus ablakokat későgótikus faragott mérművel díszítették. A felújítás megkoronázásaképp új falképek készültek, melyeknek nagy része a korábbi díszítést is elfedte. A templom felújítási munkálatai egészen a 18. század második harmadáig tartottak, ekkor készült ugyanis az épület nagyméretű nyugati tornya.

A 16. század közepén a templom az evangélikusok kezébe került és a 17. században ennek szellemében az új tulajdonosok átalakították a templom belső terét. A felújítás során lemeszelték a középkori falképeket, melyeket csak 1908-1918 között tárt fel Gróh István, a budapesti Iparművészeti Főiskola tanára.

A csetneki háromhajós, bazilikás templom falfelületeit teljesen beborították a freskók. A falképek különböző időszakokban készültek, a 14. század második felétől egészen a 16. század elejéig. A legrégebbi azonosított falképek közt megjelenik az Apokalipszis víziója a Halál győzelmével, valamint az északi mellékhajó falán lévő Krisztológiai ciklus is a korai periódusba tartozik. Itt látható a híres „Csetneki Madonna” ábrázolás. A „Volto Santo” - „Szent Arc” - ikonográfiai formula egyedülálló ábrázolás a gömöri területeken. A jelenet itáliai interpretációja a csodatévő kereszt legendájának, mely Krisztust nyitott szemekkel, fölövezett köntösben, vízszintesen kinyújtott karokkal a kereszt előtt lebegve ábrázolja. (Volto Santo legenda).

Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a különleges ószövetségi történet, Jónás és a cethal ábrázolását sem a templom déli mellékhajójának falán. Ez a jelenet háromszor is megjelenik a csetneki templomban: a már említett falképen, egy dombormű formájában a főoltár menzáján és egy táblaképen az egyik díszes epitáfiumon. Emiatt a jelentős hármasság miatt került az adott ábrázolás a templom logójába.
A déli mellékhajó falán kör alakú medalionokba a hét szabad művészetet megszemélyesítő női alakok kerültek: számtan, csillagászat, mértan, nyelvtan, dialektika, zene és retorika.

A 15. század utolsó harmadában készült a hét szentséget ábrázoló falkép. A meghosszabbított főhajó szentélyének északi falán egy passió-ciklus látható, ám a templombelső díszítésén túl az épület külső falait is kiemelkedő kvalitású freskók borították.

A csetneki falképek jelentősége messzemenően túlnő a régióban fellelhető ábrázolásokon és jelentős szerepet játszik a közép-európai falképfestészet fejlődésében.

Az 1454-ben készült öntött keresztelőmedence és a 16. század elején készült későgótikus stallum mellett a templom többi berendezési tárgya a 17-18. századra datálható. Ezek főképp a festett karzaton megtalálható kazetták, melyeket a csetneki céhek emblémái díszítenek, a templomi padok festett ornamentális díszítéssel, a nagyméretű festett orgonakarzat a barokk orgonával, a korabarokk szószék, egy 1636-ban készült háromszintes oltár, manierista táblaképekkel és 14 fából készült reneszánsz és barokk epitáfium és halotti címer. Egy magasan elhelyezett kiugró balusztrádos erkélyen található a reneszánsz orgona..

(Gotická cesta utikönyvből)

Hollóházy Ildikó

VISSZA

Képek


magyar nyelvű alapítólevél Reneszánsz és barokk orgona a torny felőli oldalon Jézus megkeresztelése Déli hajó faragott karzatai Déli oldalhajóban az ablak körül kör alakú medalionokban a hét szabad művészetet megszemélyesítő női alakokkal Déli hajó későgótikus boltozata Diadalív Korabarokk szószék Szentély Szentély északi falának freskói - passió Három freskóréteg az északi hajó keleti végén Szent Kristóf és a befalazott kettőskapu Déli oldal Szent Kristóffal Északról Utcakép a monumentális templommal

Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom