A Thurzó-Csáky ház története

2021.01.25.

Címke: Csáky , Thurzó

Doc. Ivan Chalupecky’: A Thurzó-Csáky ház története


 

A Thurzó-ház Lőcse város műemlékegyüttesének legértékesebb reneszánsz épületei közé tartozik. A mai épület két ház összeépítésével keletkezett, melyek szűk, középkori parcellákon álltak. Az összeépítésre valószínűleg az 1504-es átépítés alkalmával került sor. 1532-ig a híres kereskedő, majd nemességet szerzett család egyik tagjának, Thurzó Györgynek a tulajdona volt. Később a Hirscher, a Vitalis és a Frühwert családoké volt, akik híres és gazdag lőcsei kereskedőcsaládok voltak, majd nemesi családok birtokolták, a Görgeyek, Raiszok és Csákyak.

Az elülső homlokzat mai arculatát lényegében az 1824-es átépítés alkalmával kapta, melyet Raisz Ágoston rendelt meg. A romantika szellemében neoromán stílusban építtette át az épületet, mára ezt a jelleget leginkább az első emeleti ablakok őrízték meg. A második emeleten nem volt ablak, hanem egy balkonra nyíló ajtó. Úgy tűnik, ezt az átépítést Povolny Antal, híres lőcsei építész tervezte. 

1902-ben Csáky Vidor szepességi nagybirtokos nemes, a szepesgörgői kastély birtokosa vette meg a házat. A kastély nagyszabású átépítése után igyekezett lőcsei házát is reprezentatív módon felújítani. A budapesti Országos Műemléki Bizottság ezzel a témával Groó Istvánt, a budapesti Iparművészeti Főiskola professzorát bízta meg, aki 1904-ben megtervezte az elülső homlokzat sgrafittós díszítését és átalakítását. A kivitelezést 1904 augusztusában ugyanennek az iskolának a diákjai végezték. A dekoráció leginkább az épület oromzatát emeli ki. A díszítés utánozza a reneszánszra jellemző ablak feletti párkány- és keretdíszeket. Az 1904-es évre is utaló nagybetűs felirat közli, hogy a házat a Thurzó család építtette, és hálás utódjuk, Csáky Vidor újíttatta fel. A felső ablak alatt van Csáky Vidornak és feleségének, Normann Annának címere, felettük a Thurzó család címere. A másik épületrészen apródok tartják Lőcse város ill. Szepes vármegye címerét.

A II. világháború után az épület állami kézbe került. Tönkrement homlokzatát 1958-ban restaurálták. Az 1983-84 években a pozsonyi Képzőművészeti Központ javította, majd ismét restaurálta és konzerválta a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Lőcsei Állami Levéltára költségén, mely jelenleg is használja az épületet.

Doc. Ivan Chalupecky’
Spissky Dejepisny Spolok- Szepesi Történeti Társaság


Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom