A lőcsei katolikus temető síremlékei

2023.03.15.

A valamikori katolikus temető ma a Városi Temető.
Czenthe Miklós és Hollóházy Ildikó felvételeiből tallóztunk.


1958. május 31-én betiltották a temetkezést az evangélikus temetőben. Ettől kezdve az evangélikusok is ide temetkeztek, ez lett a városi temető. Találomra fényképeztünk le néhány sírt, részben a magyar sírfelirat miatt, részben az evangélikus temetőből ismert családnév miatt, vagy pedig azért, mert jelentős személyiség sírjára ismertünk benne.

Ha van elég türelmünk a hatalmas temetőt végigjárni, az utolsó, legtávolabbi részben szépen gondozott katonasírokat találunk.Nehéz fellelni a magyar elhunytakat, mert katonás rendben, egységesen, szlovákosított névvel vannak eltemetve. Egyet mégis sikerült megtalálni, mégpedig egyik tagtársunk dédapját, aki a lőcsei kórházban hunyt el.

A temetőt megtaláljuk, ha a Kassai-kapun kimenve egyenesen haladunk tovább az Eperjes felé vezető úton.Ott, ahol az út balra kanyarodik baloldalon látjuk a temető személykapuját.

Képek


Greschik Viktor, tanár, botanikus Spengel család - 7 éves fiucska szüleivel Nedecvár úrnője Zsedényi testvérek Polnisch család Értekes Gyula festőművész Sváby Frigyes: történész, levéltáros; Dr.Neogrády Lajos: Szepes vm.utolsó alipánja Spengel Sándor Madách Béla cs. Hajnóczy R.József családi sírkövét az utódok átvitték az evangélikus temetőből a katolikus temetőbe Barcs Mária, aki Lőcsén született majd Budapestről hazament meghalni. Dr. Hritz Arthur síremléke, mely korábban az evangélikus temetőben állt. Dr.Kézmárszky Tivadar budapesti szülészprofesszor Dr.Hritz Lajosné Lányi Alice Achácz Adolf cs. - 2015-ben üresen találtam a helyét. Polnisch Aladár családja Faragó József szobrász síremléke Keller Ferenc (szül: Csongrád, 1895) a lőcsei kórházban halt meg az I. vh alatt

Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom