A gründler nyelvjárás

2024.01.11.

Címke: Lersch

Lersch Ernő. A »gründler« nyelvjárás alaktani sajátságai, egybevetve az újfelnémet irodalmi nyelvvel. 
(8-r. 29, 4 l.) Kolozsvár, 1904. Ajtai K. Albert kvny.

 


Lersch Ernő. A »gründler« nyelvjárás alaktani sajátságai, egybevetve az újfelnémet irodalmi nyelvvel. 
(8-r. 29, 4 l.) Kolozsvár, 1904. Ajtai K. Albert kvny.

120 éve jelent meg ez a kis munka a dél-szepesi gründler nyelvjárásról.
Dr. Kullmann László családi hagyatékából került elő, akinek nagyapja volt Lersch Ernő, aki Merényben töltötte gyermekkorát. A dél-szepességi gründler nyelvjárás nyelvtanáról kolozsvári egyetemista korában írt tanulmányt, melyre sokan hivatkoznak (pl. Dr. Bruckner Győző a Szepesség népe c. füzetben). Dr.Lersch Ernő 1880-ban született és 1919-ben hagyta el végleg a mai Szlovákia területét, amikor a bevonuló cseh hatalom eltávolította a besztercebányai állami lánygimnázium igazgatói állásából. Pedagógusi pályáját 1939-ben az újpesti állami Kanizsay Dorottya Leánygimnázium igazgatójaként fejezte be. 1962-ben Budapesten halt meg. 

https://drive.google.com/file/d/1EZrLVEm9znwb9iw9rNHJje6dS3IjDDZu/view?usp=sharing


Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom