Egy térképen Felső-Magyarország összes XV. századi vára

2021.04.07.

Egy nagy hadtörténeti munka első kötetében található az érdekes térképmelléklet.


A Zrínyi Kiadó Magyarország hadtörténete című négykötetes sorozatának első kötete a kezdetektől (azaz a római időktől) az 1526-ig terjedő időszakot fogja át, amikor a magyar királyság a nyugati világban számottevő tényezővé vált.

Mint a kiadó honlapján olvasható, a kötet „igyekszik a korábbiaknál sokkal szervesebben bemutatni a megújuló történeti földrajzi, vár- és fegyverzettörténeti kutatások eredményeit. A könyvet mintegy 300 kép és térkép illusztrálja.”

E térképek közül az egyiknek egy részletét tesszük itt közzé, melyen Észak-Magyarország minden jelentős várát (várkastélyát) feltüntették a XV. század közepi állapotnak megfelelően.


 


Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom