Szepességiek 3. lőcsei találkozója, 3. nap

2020.11.24.

Címke: Késmárk , Genersich , Bethlenfalvy , Mauksch , Števík , Grósz , Szirmay

Szept. 29-én vasárnap délelőtt legtöbben a késmárki programon vettek részt, kisebb csoport Mateócra látogatott. A közös ebéd után egyéni útvonalakat választva további érdekes megállókat iktattunk be a hazaútba.
Mateóc     Csetnek


Szept. 29-én vasárnap Késmárkon a fatemplomba sajnos nem tudtunk bejutni, de annál nagyobb élmény volt Miki Lipták evang. presbiter beszámolója a gyülekezetről, a templomokról. Segítségével a líceum földszinti folyosóját, az ott elhelyezett neves líceumi tanárok és diákok tábláit megnézhettük. Az általa vezetett Vivit kiadó a Németországban élő, 1944-45-ben elmenekült-elűzött kárpátnémetek kiadványait is kiadja (pl. Karpatenjahrbuch), vagy Ernst Hochberger Szlovákia útikönyvét.  Grósz Alfréd (1885-1973) emlékművénél Neidenbach Ákos  emlékezett a neves líceumi tanárra, tátrai hegymászóra (két vastag kötetet állított össze és jelentetett meg Grósz Alfréd emlékére).  A késmárki temetőben a neves polgárcsaládok szépen rendben tartott síremlékeit néztük meg, pl. a Bethlenfalvy-család sírkertjénél is megállva, ahol Bethlenfalvy Gábor beszélt a család múltjáról.  A városi sétán a Bethlenfalvy-család házánál álltunk meg, a neves három Genersich-testvér házáról is beszéltünk, Szirmay Hedvig bárónőről is.  Az egyik főtéri gyógyszertár üvegajtaja a szent koronát ábrázolja, és magyarul gyógyszertár van kiírva, ami száz éve megmaradt, előtte csoportkép készült. Thomas Mauksch emléktáblájánál Neidenbach Ákos beszélt a Tátra-irodalom egyik jelentős forrásának számító Mauksch-napló kiadásáról, amin 20 éve dolgozik. A Genersich-alapítvány által állított Genersich Antal emléktáblát is megnéztük. A Kezmarská étterembeli ebéd során Milan Choma tanárral találkoztunk, aki idén tölti be 70.évét, neves lokálpatrióta, helytörténész, Késmárk város idei, 750 jubileuma alkalmából előadássorozatot tart neves késmárki személyiségekről. 
Volt lehetőség egyéni és külön programokra. Lorx Ádám ez alkalommal családjának lőcsei evang. temetőbeli sírjára feliratot készíttetett, ill. vasárnap egyik őse nyomán Mateócon evangélikus lelkész volt, Adda Ágnessel együtt részt vett a mateóci istentiszteleten. Lőcsén többek felmentek a Mária-hegyre a búcsújáró templomhoz. Lőcsén Handlovics Ákos és Petrilla Szabolcs megkeresték a Kolostor ill. Kórház utcában családjuk régi házát.  Vasárnap volt, aki még Lőcsén maradt, és fotózta a szép várost. Többen hazaúton Tóthmátyásné Ildikó szervezésében a Gömör megyei Csetnek Árpád-kori  eredetű, gótikus evangélikus templomát nézték meg. Sigray István és Csépánfalvy Zsolt Zsigra Árpád-kori templomát ejtették útba. 
Ebéd után a közös program véget ért, a résztvevők ezután autóval, vonattal hazaindultak, és szerencsésen haza is értek. 

Fotókat, videót tk. Petrilla Szabolcs, Neidenbach Ákos, Végső István, a Czenthék készítettek. Továbbá a Bartók Csaba, Nagy Emese vezette Szepsi TV-s stáb is sok anyagot felvett, egy 8 perces videó már kikerült a youtube-ra.  

Beszámoló: 2019.szept.30./okt.2, Czenthe Miklós
 

VISSZA

Képek


Ebéd a már ismert,  vár melletti Kežmarská reštaurácia-ban Dr. Genersich Antal emléktáblája Dr. Alexander Béla, a magyar radiológia úttörője Gótikus szentély alapfalai a vár udvarán Dr. Alexander Béla szülőháza, múzeum Dr. Alexander Béla szülőháza, múzeum Sponer család nyughelye - rátemetkezéssel Grósz Alfréd emlékműve

Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Archív felvételek
Sírjegyzékek
Szepesi estek
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom